Raport z konsultacji społecznych "Nowej Stoińskiego"

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące ulicy "Nowej Stoińskiego" prowadzone prze Zarząd Transportu Miejskiego.

Konsultacje społeczne trwały od 6 do 20 czerwca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych można było przesyłać swoje opinie, uwagi postulaty:

  • drogą elektroniczną na adres konsultacje@ztm.poznan.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

Oprócz tego zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 6 czerwca 2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104.

Realizacja ul. Nowej Stoińskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tzw. ul. Mleczarska), ma bardzo duże znaczenie dla układu komunikacyjnego Naramowic i stanowi uzupełnienie projektowanego układu transportowego w korytarzu Nowej Naramowickiej. Jest to planowany od wielu lat (w czasie powstawania m.in. os. Łokietka) ciąg komunikacyjny, który ma obsługiwać tereny wschodnich Naramowic oraz stanowić obwodnicę os. Łokietka i ul. Łużyckiej, na której występują spore opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich, spowodowane przeciążeniem lewo-skrętu z ul. Łużyckiej w ul. Naramowicką.

W ramach konsultacji społecznych :

- zebrano 56 ankiet od mieszkańców podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami gdzie ankietowani z trzech propozycji wyboru rodzaju drogi Nowej Stoińskiego zdecydowanie opowiedzieli się za wariantem jednojezdniowym oraz wariantem zadrzewionej alei. Ankietowani w większości podnosili potrzebę usprawnienia transportu publicznego ulicą Łużycką (obecnie autobusy blokowane są zatorami samochodowymi) oraz to, że budowana trasa tramwajowa na Naramowice, skłoni ich do rezygnacji z podróży samochodem na rzecz tramwaju.

Dodatkowo przez 14 dni można było przesyłać swoje opinie i uwagi drogą elektroniczną Wpłynęło 17 zgłoszeń dotyczących budowy Nowej Stoińskiego. Pojawiły się głosy zarówno za budową ulicy Nowej Stoińskiego jak i obawy z tym związane, m.in. dotyczące hałasu, pogorszenia stanu środowiska naturalnego w obrębie Żurawińca czy bezpieczeństwa pierszych i rowerzystów. Również Rada Osiedla Naramowice zgłosiła swoje uwagi w powyższym zakresie.

Wszystkie otrzymane wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane na dalszym etapie prac projektowych i w miarę możliwości uwzglednione.

W nawiązaniu do przeprowadzonych konsultacji społecznych, do dalszych prac koncepcyjnych skierowano wariant jednojezdniowy (z rezerwą na ewentualną drugą jezdnię w przyszłości), maksymalnie odsunięty od zabudowań os. Łokietka, z zastosowaniem zieleni między jezdnią a osiedlem, oraz wariant zadrzewionej alei (2x1).

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych "Nowej Stoińskiego".

Poniżej szczegółowy raport z konsultacji społecznych, do zapoznania z którym zapraszamy.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej