Raport z konsultacji społecznych projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszalińskiej i ulicy Literackiej w Poznaniu

Nowe rondo i oznakowanie u zbiegu ulic Koszalińskiej i Literackiej było przedmiotem konsultacji społecznych Zarządu Dróg Miejskich zakończonych 10 grudnia 2018 roku.

Mieszkańcom przedstawiony został projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Koszalińskiej i Literackiej. Jego najważniejsze cele to poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie prędkości i uporządkowanie ruchu pojazdów. W ramach opracowania przewidziano wyznaczenie ronda, wymianę oznakowania pionowego i poziomego oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Na wlotach skrzyżowania zaprojektowane zostały wyspy rozdzielające pasy ruchu dla wjeżdżających i zjeżdżających z ronda. To ostatnie będzie miało średnicę zewnętrzną 22m i zostanie wykonane z prefabrykatów. Istniejące przejścia dla pieszych zostaną utrzymane.

Zainteresowane osoby mogły przesyłać uwagi, pytania i propozycje zmian do zaprezentowanej dokumentacji od 26 listopada do 10 grudnia 2018r. W tym celu udostępniony został adres poczty elektronicznej rondo_literacka@zdm.poznan.pl. Do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło 14 wiadomości email, w których przesłano łącznie 12 postulatów (część z otrzymanych wiadomości zawierała podobne propozycje).

Większość z przesłanych uwag obejmowała przeprowadzenie w rejonie skrzyżowania prac budowlanych związanych z jego przebudową (zmiana geometrii skrzyżowania, poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, budowa prawoskrętu, itp.). Z uwagi na to, że przedmiotem konsultacji był projekt organizacji ruchu, nie przewiduje się prac budowlanych. Miejski Inżynier Ruchu i Zarząd Dróg Miejskich zdecydowali również o utrzymaniu zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego.

Zestawienie wszystkich przesłanych uwag, wraz z odpowiedziami Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu znajduje się w załączonej niżej tabeli.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej