25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych

RODO to nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Od najbliższego piątku wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania tego aktu. Nowe przepisy wprowadzają między innymi możliwość wystąpienia do administratora danych o ich usunięcie (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenie przetwarzania czy dają prawo do ich poprawiania lub przenoszenia.

RODO - nowe_przepisy
RODO - nowe przepisy

Pełna nazwa to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Biuro Poznań Kontakt, poczyniło stosowne przygotowania do implementacji nowych uregulowań prawnych. Pod artykułem prezentujemy Państwu wzór klauzuli informacyjnej. Już od 25 maja 2018 r. stanie się ona istotnym elementem tzw. obowiązku informacyjnego.

I tak w przypadku linii miasta (tel. 61 646 33 44) funkcję zarządzającego zbiorem danych osobowych pełni Dyrektor Biura Poznań Kontakt.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w PK będzie stanowić Art. 6, ust. 1, lit.e RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi].

Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że w PK nie były i nie są przetwarzane dane osobowe w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie tzw. profilowanie. W praktyce oznacza to, że przy wydawaniu wszystkich decyzji administracyjnych biorą udział pracownicy Urzędu Miasta Poznania.

W przypadku pytań związanych z wprowadzeniem i stosowaniem nowej regulacji o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Poznania, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w UMP - Panią Alicją Stefanowską (mail: iod@um.poznan.pl).

Załączniki