Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

W ramach wieloletniego programu polityki zdrowotnej przyjętego przez Radę Miasta Poznania, prowadzone są bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Program finansowany jest z budżetu miasta i będzie realizowny do końca 2018 roku.

Bezpłatne szczepienia przeciwko_HPV
Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Program skierowany jest głównie do 13-letnich dziewcząt i chłopców, w tym z miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych i prowadzonych na zlecenie Miasta, a dodatkowo także do dziewcząt z roczników 2001 i 2002, które nie mogły skorzystać z analogicznego programu polityki zdrowotnej, finansowanego przez Miasto Poznań w 2015 roku oraz obecnie obowiązującego programu:
▪ z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych oraz,
▪ wskutek wystąpienia choroby nowotworowej w rodzinie znalazły się w grupie ryzyka.

W programie bezpłatnych szczepień uczestniczyć może również młodzież 13-letnia, której wcześniej podano komercyjnie przynajmniej jedną dawkę szczepionki, pod warunkiem zastosowania tożsamej szczepionki. W programie stosowana jest szczepionka czterowalentna Silgard.

Warunkiem zakwalifikowania do programu profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV (poza kryterium wieku), jest mieszkanie na stałe lub czasowo w Poznaniu i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tutejszym Urzędem Skarbowym - właściwym dla Miasta Poznania.

Realizacją programu zajmuje się 16 wybranych podmiotów leczniczych, zlokalizowanych na terenie Poznania - wykaz placówek TUTAJ.

O dostępności do szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat programu uzyskać można pod numerem telefonu linii miasta POZnan*KONTAKT - 61 646 33 44.