Biuro POZnan*KONTAKT współpracuje z Agencją Zatrudnienia Wspomaganego BIZON

Miło nam poinformować, że Biuro POZnan*KONTAKT rozpoczyna współpracę z Agencją Zatrudnienia Wspomaganego BIZON, będącego jedną z placówek Stowarzyszenia Na Tak.

Nawiązanie współpracy z AZW_BIZON
Nawiązanie współpracy z AZW BIZON

Podstawą kooperacji jest projekt pod nazwą "Spróbuj PRACY - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnościami w wieku 18 - 64 lata z terenu Wielkopolski", realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy i następnie utrzymaniu podjętego zatrudnienia. Pomoc obejmuje między innymi:

  • trening umiejętności praktycznych beneficjentów;
  • poradnictwo psychologiczne i zawodowe;
  • wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu zatrudnienia - również w trakcie adaptacji w nowym miejscu pracy, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia;
  • organizację płatnych staży pod opieką asystenta stażysty.

W skład zespołu Biura POZnan*KONTAKT wchodzi obecnie kilkudziesięciu pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. W ramach współpracy z AZW BIZON szansę na zebranie wartościowego doświadczenia zawodowego otrzymała kolejną osoba.

Więcej informacji na temat działań prowadzonych przez AZW BIZON znaleźć można na stronie internetowej www.bizon.org.pl.