Darmowa komunikacja w czasie smogu

Miejscy radni przyjęli uchwałę zgodnie z którą w przypadku przekroczenia norm dotyczących zanieczyszczenia powietrza, pasażerowie transportu publicznego w Poznaniu będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A.

Darmowa komunikacja w czasie_smogu
Darmowa komunikacja w czasie smogu

Darmowe przejazdy wprowadzane będą wtedy, kiedy przekroczenie granicy zanieczyszczenia powietrza (dla pyłu PM10 powyżej 200 mikrogramów /m3) byłoby stwierdzone dzień wcześniej i prognoza na następny dzień przewidywałaby podobny poziom zanieczyszczenia. W takich sytuacjach darmowy transport obowiązywać będzie od godz. 3.00 do 24.00.

Informacja o tym czy danego dnia wprowadzone jest zwolnienie z opłat za przejazdy środkami transportu publicznego dostępna będzie na stronie internetowej "Atmosfera dla Poznania", a także przekazywana do mediów i wyświetlana na tablicach informacji pasażerskiej.

O wprowadzeniu ulgi smogowej na przejazdy informować będą również konsultanci linii miasta POZnan*KONTAKT pod numerem telefonu 61 646 33 44. Zachęcamy do kontaktu!