"Dobry start" - umów się na wizytę!

Informujemy, że uruchomiona została możliwość telefonicznego umówienia wizyty w sprawie rządowego świadczenia "Dobry start" - jednorazowej wypłaty 300 złotych dla dzieci i młodzieży uczącej się. Zapraszamy do spotkań z pracownikami Poznańskiego Centrum Świadczeń w placówkach przy ul. Małachowskiego 10 oraz Wszystkich Świętych 1.

300+
300+

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem Biura POZnan* Kontakt pod numerem:

61 646 33 44

Po usłyszeniu zapowiedzi należy wybrać numer wewnętrzny 1 a następnie 5.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego świadczenia zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po przekazaniu ich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

AL