Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady i możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Poznaniu

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 roku
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2019 roku

W myśl nowych przepisów prawnych* nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

  • osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  • kobiecie w ciąży
  • członkowi zarządu koła gospodyń wiejskich, w zakresie jego zadań i organizacji

W POZnan*KONTAKT pod numerem 61 646 33 44 można dokonać rezerwacji wizyty oraz uzyskać więcej informacji o:

  • zasadach korzystania z NPP/NPO
  • zakresie udzielanej porady
  • koniecznych dokumentach
  • lokalizacji i godzinach funkcjonowania punktów NPP/NPO

Z npp i npo można skorzystać wyłącznie po umówieniu terminu wizyty, rezerwując go telefonicznie
pod numerem 61 646 33 44.

*Podstawa Prawna:

Ustawa z dn 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.)  

Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn 21.12.2018 w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2492)