Niezależność na telefon - kontynuacja projektu

Meszkańcy Poznania tj. beneficjenci, któzy chcieliby skorzystać z usług asystenta osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, od 30 lipca mogą skorzystać z kontynuacji projektu "Niezależność na telefon". Wystarczy zadzwonić do POZnan*KONTAKT  pod numer 61 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-20:00.

Niezależność na telefon_lipiec 2019
Niezależność na telefon_lipiec 2019

Przypominamy, że z projektu "Niezależność na telefon" może skorzystać każda dorosła osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, mieszkająca w Poznaniu oraz rozliczająca się z podatku dochodowego na terenie Poznania. Korzystający powinien także mieć możliwość zakomunikowania asystentowi swojej woli werbalnie w języku polskim, w języku migowym lub przy pomocy alternatywnych metod komunikacji (np. piktogramów).

W ramach realizowanej usługi jest asystowanie, wspieranie osoby z niepełnosprawnością
w codziennych czynnościach takich jak np.: przemieszczaniu się po za domem, w tym środkami komunikacji publicznej, wizyta w urzędzie, u lekarza, w sklepie, kinie, na basenie. Asystent pomoże w zrobieniu zakupów - przy założeniu że  osoba niepełnosprawna będzie również czynnie w nich uczestniczyć, pomoże w drobnych pracach, takich jak wymiana żarówki, przeczyta czasopisma lub książkę, pomoże napisać pismo do urzędu lub zapakować prezent.

UWAGA: w ramach projektu nie będą realizowane usługi opiekuńcze ani specjalistyczne usługi opiekuńcze, np.: rehabilitacja, pielęgnacja zalecona przez lekarza lub czynności higieniczne.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 786 819 079, a także za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt 61 646 33 44  (po uzyskaniu połączenia należy wybrać "0"). Zgłoszenia od osób z ograniczonymi możliwościami komunikacji werbalnej, w tym osób z dysfunkcją słuchu przyjmowane są również za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej pod numer 786 819 079 lub na adres poczty elektronicznej pk@um.poznan.pl, (W tytule wiadomości prosimy wpisać: "Asystent").

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć:

"Niezależność na telefon" to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Poznania