Poznań Kontakt na II edycji Forum Rozwoju Miast

W dniach 12.09 - 13.09 odbyło się Forum Rozwoju Miast na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tematem przewodnim tegorocznego forum była szeroko pojęta logistyka miejska. Podczas pierwszego dnia konferencji Biuro Poznań Kontakt było reprezentowane przez starszego specjalistę, pana Piotra Cichowskiego.

FRM
FRM

W pierwszym dniu Forum, na początku nastąpiło przywitanie uczestników przez dwóch pomysłodawców Forum Rozwoju Miast, Pana Jens Ocksen'a - prezesa Volkswagen Poznań oraz Pana Jacka Jaśkowiaka - prezydenta miasta Poznania. Pierwszym prelegentem był pan Jens Ocksen, który pokrótce przedstawił działalność swojego zakładu oraz przyszłe kierunki rozwoju firmy Volkswagen. Kolejni prelegenci przedstawili swój pomysł na zmniejszenie liczby samochodów zarówno osobowych jak i dostawczych w centrach miast oraz jak to funkcjonuje na dzień dzisiejszy np. w Holandii.

W drugiej części dnia przedstawiciele m.in Urzędu Miasta, Santander, PCSS oraz Volkswagen Hanower, zaprezentowali wykorzystanie koncepcji Smart City jako skutecznej metody w logistyce miejskiej. Dr Juan Cuenca nakreślił sposób wykorzystania koncepcji Smart City w efektywnym zarządzaniu miastem w takich obszarach jak gospodarka odpadami, gospodarka wodna oraz zarządzanie ruchem drogowym. Kolejny prelegent, dr inż. Cezary Mazurek z PCSS, nakreślił sposób działania Centrum Komputerowo-Sieciowego oraz pokrótce przedstawił plany działania na najbliższą przyszłość.  Jednym z ostatnich lecz nie mniej ważnych mówców był pan Rüdiger Prang, kierownik projektu w Volkswagen Nutzfahrzeuge w ramach inicjatywy projektowej "Logistyka miejska Hannover", przedstawił wizje i cele dla logistyki miejskiej w ramach miasta Hanower, ideę i skład zespołu projektowego oraz zwięźle opisał 3 filary projektu mającego na celu osiągnięcie unijnego założenia logistyki miejskiej praktycznie pozbawionej emisji dwutlenku węgla w centrach głównych miast do 2030 r.

PC/AM