Poznański Budżet Obywatelski 2018 - podziel się swoją opinią!

30 października 2017 roku zakończył się etap głosowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku Mieszkańcy Poznania zgłosili 160 propozycji inwestycyjnych - 47 ogólnomiejskich i 113 rejonowych. Na początku listopada podczas oficjalnej Gali Ogłoszenia Wyników PBO18, zaprezentowano ostateczną listę zwycięskich projektów. Obecnie trwa etap związany z oceną tegorocznej edycji PBO.

PBO 2018 - podziel się swoją_opinią
PBO 2018 - podziel się swoją opinią

W tym roku do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego było 18 mln zł. Każdy mieszkaniec mógł oddać 3 głosy - 1 na projekt ogólnomiejski oraz 2 na rejonowe. Łącznie w głosowaniu wzięło udział ponad 45 tys. osób. Najpopularniejszym projektem okazał się Azyl dla ocalonych zwierząt, który zdobył aż 4 809 głosów poparcia. Pełną listę wybranych projektów, wraz z przyznanymi poszczególnym propozycjom kwotami, znaleźć można na stronie internetowej PBO.

Ogłoszenie listy wybranych w PBO 2018 projektów inwestycji, zamyka główny etap prac nad budżetem obywatelskim. Kolejnym etapem jest poznanie opinii Mieszkańców Poznania na temat tegorocznej edycji. Na stronie internetowej PBO udostępniona została specjalna ankieta ewaluacyjna projektu, za pomocą której możecie Państwo podzielić się swoimi uwagami, dotyczącymi minionej edycji budżetu obywatelskiego. Które zasady PBO oceniacie Państwo pozytywnie, co myślicie o poszczególnych etapach PBO, jakie zmiany i usprawnienia należałoby wdrożyć w przyszłym roku? Czekamy na Wasze propozycje.

Nadesłane przez Państwa odpowiedzi i sugestie, zostaną wzięte pod uwagę przy konstruowaniu przyszłorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Ankieta dostępna jest TUTAJ. Można ją wypełniać do 15 grudnia bieżącego roku. Zachęcamy do udziału w badaniu!