Poznańskie Świadczenie Na Rzecz Wieloraczków - zadzwoń i dowiedz się więcej!

Rodzice, którym urodziło się co najmniej troje dzieci podczas jednego porodu mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu Miasta Poznania. Wysokość świadczenia na rzecz wieloraczków wynosi 1000 zł i będzie wypłacana raz w roku, aż do ukończenia przez dzieci 18 roku życia. Informacji na temat nowego świadczenia udzielają konsultanci linii miasta POZnan*KONTAKT.

Poznańskie Świadczenie na Rzecz_Wieloraczków
Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków

Poznańskie Świadczenie na Rzecz Wieloraczków to kolejna inicjatywa Miasta, mająca na celu promowanie Poznania jako miejsca przyjaznego do zamieszkania dla rodzin z dziećmi. Wniosek o ww. świadczenie składa się raz w roku w okresie od 1 do 31 maja. W przypadku wieloraczków urodzonych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od narodzin wieloraczków.

Świadczenie na rzecz wieloraczków przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się wieloraczkami, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie wieloraczków, opiekunowi prawnemu wieloraczków, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
  • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
  • rodzice wychowują co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

Wnioski można składać w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Wszystkich Świętych 1 lub Małachowskiego 10.

Chcesz wiedzieć więcej na temat świadczeń i zasiłków, wypłacanych przez PCŚ? Zadzwoń do POZnan*KONTAKT -         tel. 61 646 33 44. Pracujemy od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 20:00).