Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. W Poznaniu funkcjonują aż 22 punkty gdzie można przyjść i zasięgnąć porady adwokata lub radcy prawnego w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, ubezpieczenia społecznego, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw administracyjnych czy rodzinnych, a także prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Nieodpłatna Pomoc_Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255). I tak uprawnionymi do jej otrzymania są:

 1. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 2. młodzież do 26 roku życia;
 3. seniorzy, którzy ukończyli 65 lat;
 4. kombatanci i weterani;
 5. posiadacze Karty Dużej Rodziny (ogólnopolska);
 6. kobiety w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę;
 7. każdy zagrożony lub poszkodowany:
 • katastrofa naturalną,
 • awarią techniczną,
 • klęską żywiołową.

Osoby kwalifikujące się do programu bezpłatnej pomocy prawnej mogą liczyć m.in. na:

 • pozyskanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym im uprawnieniom lub spoczywającym na nich obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna Pomoc Prawna nie obejmuje również spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem - wspomnianego wyżej - przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Poznania, znajduje się TUTAJ.

W przypadku pytań dotyczących programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prosimy o kontakt telefoniczny z linią miasta POZnan*KONTAKT 61 646 33 44.