Szkolimy się! Debata poświęcona gospodarce odpadami.

Idea uczenia się przez całe życie jest fundamentalną podstawą wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki - czyli kształcenia ustawicznego - jest nieodłącznym elementem pracy konsultantów Biura Poznań Kontakt. Poza tradycyjnymi szkoleniami, prowadzonymi przez doświadczonych pracowników Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, nasi pracownicy wzięli udział w kolejnej formie szkoleniowej - debacie.

Debata - Gospodarka odpadami_2
Debata - Gospodarka odpadami 2

Z początkiem bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy, które zobowiązują mieszkańców aglomeracji poznańskiej do gromadzenia odpadów BIO i odpadów zielonych, w specjalnie przygotowanych w tym celu pojemnikach. Co naturalne, implementacja nowych regulacji prawnych, spowodowała zwiększone zainteresowanie powyższą tematyką klientów Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W konsekwencji, zaobserwowaliśmy znaczną liczbę zapytań kierowanych do konsultantów linii miasta.

Aby sprostać rosnącym potrzebom informacyjnym mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, pracownicy Biura Poznań Kontakt zobowiązani są wykazać się nie tylko znajomością nowych przepisów ale i umiejętnością przedstawienia ich w uargumentowany i kulturalny sposób. I właśnie temu celowi poświęciliśmy zorganizowaną w naszym Biurze debatę.

Dyskusja, jak przystało na profesjonalną debatę, przeprowadzona została w sformalizowanej formie. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich racji, spostrzeżeń czy wątpliwości, a nad całością merytoryczną czuwał moderator - Pan Artur Lorek - wieloletni trener debat formalnych, a jednocześnie pracownik Biura Poznań Kontakt.

Wśród uczestników nie mogło oczywiście zabraknąć naszych pozostałych specjalistów z zakresu ZM GOAP - Grzegorza Ciuby - pracownika Oddziału Rozwoju Usług Biura Poznań Kontakt, a także kilku doświadczonych konsultantów (brokerów informacji merytorycznej), będących każdego dnia pracy Biura, na pierwszej linii kontaktu z klientami ZM GOAP. Warto dodać, że debatę wzbogacił swoja obecnością również Mateusz Kazimierczak, pracownik Delegatury Związku Międzygminnego GOAP.

Debata podzielona została dodatkowo na trzy obszary tematyczne:

  • problem bioodpadów, jako nowa forma zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów kuchennych;
  • sposoby komunikacji GOAP-u z klientami;
  • nowy druk deklaracji, a zmiany częstotliwości wywozu odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych.

Szkolenie w formie debaty było świetną okazją do zapoznania się z problemami i uwagami zgłaszanymi przez klientów ZM GOAP. Możliwość przedyskutowania i przyjrzenia się prawnym aspektom gospodarki odpadami komunalnymi, w tym regulacjom prawnym postępowania z bioodpadami, z pewnością wzbogaci wiedzę konsultantów Biura Poznań Kontakt, a co za tym idzie, przysłuży się w jeszcze sprawniejszej obsłudze mieszkańców Poznania.

Dziękujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie debaty.

Przypominamy, że informacje na temat harmonogramu i zasad odbioru odpadów, uzyskać można dzwoniąc do Biura Poznań Kontakt pod numer telefonu 61 646 33 44                     (po usłyszeniu zapowiedzi prosimy wybrać numer "3").