Trwa rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

Projekt dotyczy udostępnienia komputera i Internetu Mieszkańcom Poznania, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej. Poznaniacy, którzy złożą wniosek i zostaną zakwalifikowani do projektu, otrzymują na okres 5 lat komputer z dostępem do Internetu oraz będą mogli wziąć udział w cyklu szkoleń z zakresu obsługi komputera.

Przeciwdziałanie wykluczeniu_cyfrowemu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, posiadających meldunek w Poznaniu, a nie posiadających w domu dostępu do Internetu oraz zaliczających się do jednej z poniższych grup docelowych:

  1. Gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
  2. Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub z ośrodkami pomocy społecznej;
  3. Osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  4. Rodzin zastępczych;
  5. Rodzinnych domów dziecka;
  6. Samotnych rodziców spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć formularz zgłoszeniowy (do 31 października 2017 r.) wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta Poznania Biurze Zarządu Projektu przy ul. Mateki 50, pok. 209, 60-770 Poznań, w godzinach 7:30 - 15:30. Dokumenty można wysłać również pocztą. Liczyć się będzie data wpływu wniosku.

Więcej informacji na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu POZnan*KONTAKT 61 646 33 44 lub na stronie internetowej projektu.