Uwaga! Wydłużony czas oczekiwania na połączenie

Ze względu na zwiększoną ilość połączeń  w sprawie zmiany zasad odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO, sugerujemy, aby dzwonić do konsultantów z pytaniami po godzinie 16:00.

Zmiana zasad odbioru_BIO
Zmiana zasad odbioru BIO

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 roku właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów BIO i odpadów zielonych.

Więcej informacji na temat zmian zasad odbioru odpadów BIO - TUTAJ.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44 (najlepiej po godzinie 16:00).