Uzyskaj informacje o Budżecie Miasta Poznania

Jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo jak skonstruowany jest Budżet Miasta Poznania, na co wydawane są pieniądze i skąd pochodzą, zachęcamy do telefonicznego kontaktu z konsultantami linii miasta.

Budżet Miasta_Poznania
Budżet Miasta Poznania

Budżet gminy to plan dochodów i wydatków, uchwalany w formie uchwały budżetowej przez Radę Miasta i stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy. Aby przybliżyć mieszkańcom Poznania kształt tegorocznego budżetu, Miasto przygotowało specjalna ulotkę informacyjną, przedstawiającą strukturę poszczególnych części dochodów i wydatków - patrz TUTAJ.

Dodatkowo, ogólnych informacji na temat budżetu udzielają kosultanci linii miasta Poznań Kontakt - pod numerem telefonu 61 646 33 44. W przypadku pytań szczegółowych, pracownicy przekierują do właściwego Wydziału Urzędu Miasta Poznania lub miejskiej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

Załączniki