Warunki korzystania z kopert w SPP

Trwają prace związane z dostosowaniem oznaczenia miejsc postojowych do obowiązujących przepisów. W Poznaniu jest prawie pięćset miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, w ramach Strefy Płatnego Parkowania, wyznaczone zostały koperty dla dostawców, prowadzących działalność gospodarczą.

Koperty w_SPP
Koperty w SPP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury koperty dla osób niepełnosprawnych mają mieć barwę niebieską. Korzystanie z tych miejsc postojowych uwarunkowane jest posiadaniem imiennej Karty Parkingowej, wydawanej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Mapa miejsc znajduje się tutaj.

Prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, którzy chcą skorzystać z "koperty dla dostaw", zobowiązani są do złożenia wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz wniesienia zryczałtowanej opłaty. Dla "koperty dla dostaw" zostanie wydany przez ZDM identyfikator z numerem ewidencyjnym stanowiska oraz zegar parkingowy. Nie można parkować na innej kopercie, niż ta na którą wystawiony jest identyfikator.

Więcej na temat warunków korzystania z płatnych oraz bezpłatnych miejsc parkingowych w Poznaniu, uzyskać można pod numerem telefonu 61 646 33 44. Konsultanci POZnan*KONTAKT chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości Mieszkańców dotyczące:

  • opłat i abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania;
  • zastrzożonych miejsc parkingowych;
  • mandatów i sposobów reklamacji;
  • awarii parkomatów SPP;
  • wydawania identyfikatorów uprawniających postój w SPP.

WAŻNE: Karty abonamentowe, identyfikatory oraz karty parkingowe muszą być umieszczone za przednią szybą wewnątrz pojazdu, natychmiast po jego zaparkowaniu.