WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

Zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miasta Poznania przeprowadza wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020 - 2023

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników: do 30 czerwca 2019 r.

  • Kto może zgłośić kandydata na ławnika?
  • Kto może zostać ławnikiem a kto nie?
  • Jak i gdzie można zgłaszać kandydatów?
  • Jakie są obowiązki i prawa ławników?

Na te i wiele innych pytań związanych z organizacją wyborów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 w Poznaniu, od 3 czerwca 2019 informacji udzielą pracownicy POZnan*KONTAKT pod numerem 61 646 33 44

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie: http://www.poznan.pl/mim/main/lawnicy,p,30095.html