Żłobek dla maluchów do lat 3

Rodzice lub opiekunowie prawni, wychowujący dziecko od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, chcący powrócić na rynek pracy, mogą skorzystać z realizowanego przez Miasto Poznań programu dziennej opieki nad swoimi pociechami. W ramach projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania" przygotowano aż 84 miejsca w żłobkach i u opiekunów dziennych.

Żłobek dla dzieci do lat_3
Żłobek dla dzieci do lat 3

Uczestnikami projektu mogą być rodzice/opiekunowie prawni (zarówno kobiety, jak i mężczyźni), którzy:

  • mieszkają na terenie Poznania;
  • wychowują dziecko/dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia;
  • są zatrudnieni i przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym i planują powrót do pracy;
  • lub są osobami, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę i planują podjąć pracę;
  • lub są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo i planują podjąć pracę.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna wraz z wyżywieniem w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 355,28 zł miesięcznie.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, Żłobkiem Kaczka Dziwaczka oraz Prywatnym Żłobkiem Kolorowy Domek i dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 (poddziałanie 6.4.2).

Chętnych do udziału w projekcie czy dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z linią miasta POZnan*KONTAKT           tel. 61 646 33 44.