Zmiana zasad odbioru BIO odpadów

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów BIO. W związku z tym, właściciele nieruchomości na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchmości w pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów BIO i odpadów zielonych.

Odbiór odpadów_BIO
Odbiór odpadów BIO

Dotychczas odpady zielone i odpady BIO gromadzone były w workach, a ich odbiór uzależniony był od poprawnego oznakowania właściwymi kodami. Od nowego roku, ze względu na nowelizację przepisów, zbiórka odpadów biodegradowalnych prowadzona będzie wyłącznie w systemie pojemnikowym.

Nowe pojemniki powinny mieć - w zależności od rodzaju nieruchomości i potrzeb - pojemność od 120 l do 33 000 l, posiadać podwójne dno i optymalny system wentylacji oraz spełniać określone przepisami normy. Całkowity koszt wyposażenia nieruchomości w nowe pojemniki ponosi właściciel danej posesji.

Do pojemników przeznaczonych na BIO odpady należy wrzucać:

 • trawę;
 • liście;
 • rozdrobnione gałęzie;
 • pozostałości roślinne;
 • chwasty. korę, kwiaty;
 • resztki żywności (bez mięsa);
 • obierki i skórki z owoców i warzyw;
 • przeterminowane owoce i warzywa;
 • skorupki jaj;
 • niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb);
 • fusy po kawie i herbacie, ewentualnie papierowe filtry z kawą.

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad odbioru odpadów biodegradowalnych znaleźć można na stronie internetowej ZM GOAP, a także pod numerem telefonu miejskiej infolinii POZnan*KONTAKT.

Dzwoniąc pod numer 61 646 33 44 dowiesz się m.in:

 • gdzie złożyć i jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • jak skorygować dane na już złożonej deklaracji;
 • jakie obowiązują opłaty za odbiór odpadów;
 • jaki jest harmonogram odbioru odpadów;
 • inne sprawy związane z gospodarką odpadami.

Dodatkowo konsultanci linii miasta przyjmują również reklamacje dotyczące braku kodów kreskowych, worków czy nie odebranych zgodnie z harmonogramem odpadów.

Zachęcamy do kontaktu!