Młodzieżowe Domy Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1
ul. Droga Dębińska 21
61-555 Poznań
tel. 61 833-79-10

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 zaprasza dzieci z SP kl. 0-IV (6-10 lat)

do aktywnego spędzenia czasu wolnego podczas czterech turnusów półkolonijnych:

  • I turnus: 26.06.2017 - 30.06.2017
  • II turnus: 03.07.2017 - 07.07.2017
  • III turnus: 10.07.2017 - 14.07.2017
  • IV turnus: 31.07.2017 - 04.08.2017

w godz. 8:00-16:00

W programie czekają na Was:

  • ciekawezajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rytmiczne, taneczne
  • różnorodne zajęcia sportowe: tenis stołowy, dart, bilard, kręgle, gry stolikowe, mini-hokej, zabawy integrujące i gry ruchowe
  • interesujące wycieczki, konkursy oraz atrakcyjne niespodzianki

pod kierunkiem wykwalifikowanej, kompetentnej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

Każdy uczestnik półkolonii bierze udział we wszystkich zajęciach zaplanowanych na dany dzień.

Informacje dotyczące zapisów i płatności:

1. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie Półkolonii Akcja Lato w Mieście 2017 wynosi 200 zł.

2. Osoba zapisująca może zgłosić jedno dziecko lub rodzeństwo na maksymalnie dwa turnusy półkolonii.

3. Zapisy na półkolonie przyjmowane będą w sekretariacie MDK nr 1:

10.06.2017 r. w godz. 9:00-11:00 wyłącznie dla uczestników zajęć prowadzonych w MDK nr 1
10.06.2017 r. w godz. 11:00-13:00 dla wszystkich chętnych spoza placówki lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie osobiście, nie uwzględniamy zapisów i rezerwacji telefonicznych. Liczba miejsc jest ograniczona.
4. W dniu zapisów powstaje lista rezerwowa, MDK nr 1 dzwoni do osób z w/w listy i informuje, że zwolniło się miejsce.

5. Warunkiem uczestnictwa jest:

a/ wpisanie dziecka na listę uczestników półkolonii w sekretariacie placówkioraz oraz wpłata w wysokości 200 zł przelewem na konto w ciągu

5 dni roboczych od dnia zapisu /numer konta zostanie udostępniony w sekretariacie MDK nr 1/.

b/ wypełnienie i dostarczenie obowiązującej dokumentacji: Zasady Uczestnictwa Akcja Lato 2017 wraz z Regulaminem i Oświadczeniem oraz Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1.

Ważne:

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pierwszym dniu turnusu skutkuje skreśleniem z listy uczestników i powiadomieniem pierwszej osoby z listy rezerwowej. Druki w/w dokumentów będzie można pobrać na stronie www.mdk1.pl od 01.06.2017 r. lub w dniu zapisu w sekretariacie MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej 21 w Poznaniu. Szczegółowa informacja o programie półkolonii zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mdk1.pl w terminie późniejszym.

DO POBRANIA:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu
ul. Za Cytadelą
tel. 61 820 11 12

Pierwszeństwo udziału w półkoloniach podczas organizowanej przez MDK nr 2 Akcji Lato 2017 mają stali uczestnicy kół i pracowni.

W Portierni znajdują się wykazy, na które można wpisywać dzieci (tylko i wyłącznie  obecnych uczestników!) w wieku 6-12 lat, które chcą brać udział w półkoloniach. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Na jeden turnus dla uczestników przeznaczamy 20 miejsc. Można zapisać dziecko maksymalnie na dwa turnusy. Koszt turnusu wynosi 160 zł.

Terminy turnusów: I 26-30.06.17; II 03-07.07.2017; III 10-14.07.2017; IV 31.07-04.08.2017
Lista będzie wyłożona do 2 czerwca br. 

Po tym terminie będzie można zapisać dziecko już tylko w ustalonym dniu zapisu tzn. 7 czerwca w godz. od 15.00 -18.00 bez pierwszeństwa uczestników zajęć MDK nr 2, czyli kto pierwszy ten lepszy, do wyczerpania limitu miejsc.
Z portierni można pobrać obowiązujące druki - Kartę uczestnictwa i Zasady wraz z regulaminem, które czytelnie wypełnione należy złożyć w sekretariacie lub portierni do 2 czerwca br. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczało rezygnację z zapisu.

Do pobrania:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DK Stokrotka
ul. Cyniowa 11, Oś. Kwiatowe,60-175 POZNAŃ
tel./fax: (061) 867-19-19
e-mail: dkstokrotka@tlen.pl

Małe Formy Wypoczynku:

Spotkania z Kulturą 2017,

wiek: 6-11 lat,

  • I turnus: 3-7.07,
  • II turnus: 10-14.07,
  • III turnus: 17-21.07, g. 9-15,

koszt turnusu: od 200 zł

Zajęcia sportowe: czwartki i piątki sierpnia, g. 17-21, wstęp wolny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej