Spacery edukacyjne

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

www.ptpn.poznan.pl, tel. 61 852 74 41

Spacery edukacyjne w ramach Poznańskiego sposobu na niepodległość:

  • 1.07, g. 11 - Dzielnica Zamkowa w Poznaniu, zbiórka: na pl. Adama Mickiewicza
  • 22.07, g. 11 - Miejsca związane z historią PTPN, zbiórka: pod pomnikiem Higiei na pl. Wolności
  • 5.08, g. 11 - Teatralny Poznań pod zaborami, zbiórka: przed gmachem Arkadii na pl. Wolności
  • 19.08, g. 11 - Władze miasta i pruska administracja w XIX wieku, zbiórka: na Starym Rynku przed ratuszem