Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że w sprawach interwencyjnych dotyczących wypoczynku dzieci młodzieży w województwie wielkopolskim należy kontaktować się:

  • Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 61 8541 667 (w dni robocze) w godz. od 8.00 do 15. 30
  • oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 61 85 49 900
  • (we wszystkie dni robocze) w godz. 15.30 - 8.00 oraz całą dobę w niedziele i święta.

Tel. ALARMOWY 987

Ogólnopolska elektroniczna baza wypoczynku  - link do strony MEN