XIV edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Organizatorami Konkursu są Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznański.

Głównym celem Konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom, zaliczanym do sektora MSP oraz STARTUP, w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

Laureatem Konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" może zostać średni, mały lub mikroprzedsiębiorca oraz Startup działający na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów > Sponsorzy nagród dodatkowych.

Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, a także dane kontaktowe i inne przydatne informacje, dostępne są w zakładce > Zgłoś swój udział.

Informacje można również uzyskać w Biurze Konkursu:

Wydział Działalności Gospodarczej i  Rolnictwa

Urzędu Miasta Poznania

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,

61-441 Poznań

tel. 61 878 47 87/ 85

email: lidermsp@um.poznan.pl

oraz w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości 

Gabinet Starosty

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

tel. 61 841 88 26

***

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Załączniki