Informacja 2019

XVI EDYCJA KONKURSU (2019 rok)

Uprzejmie informujemy, że trwają przygotowania do inauguracji kolejnej - już XVI edycji Konkursu.

Oficjalne ogłoszenie Konkursu w styczniu 2019 roku.

Szczegółowe informacje zamieszczane i aktualizowane będą na stronie internetowej Konkursu.

***