Firma Modertrans będzie współpracowała z Zespołem Szkół Łączności

Firma Modertrans Poznań podczas XIII edycji konkursu otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii średni przedsiębiorca.

Modertrans
Modertrans

Nasz ubiegłoroczny Lider Przedsiębiorczości od nowego roku szkolnego nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu.

W związku z tym, Modertrans Poznań wraz z ZSŁ w Poznaniu zaprasza uczniów kończących gimnazjum do podjęcia nauki w ZSŁ - Szkoła Branżowa I stopnia w kierunku kształcenia: Elektronik.

Zajęcia z teorii i przedmiotów ogólnych odbywać się będą w ZSŁ, natomiast zajęcia praktyczne w firmie Modertrans.

Nauka w szkole trwa 3 lata, kończy się egzaminem państwowym, potwierdzającym kwalifikację w zawodzie.

Po zdobyciu zawodu elektronika istnieje możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej II stopnia, kończącej się maturą i uzyskaniem tytułu technika elektronika.

Dlaczego warto podjąć naukę?

  • system stypendialny dla uczniów
  • pierwszeństwo zatrudnienia w Modertrans Poznań
  • możliwość zakwaterowania w bursie