Grant Thornton wzmocniony przez zespół F5 Konsulting - Partnerem Merytorycznym Konkursu!

Jest nam miło poinformować, iż od 2018 roku - w kolejnej XV edycji Konkursu, rolę Partnera Merytorycznego, pełni firma Grant Thornton, która od 01 września 2017 roku połączyła swój potencjał z potencjałem firmy F5 Konsulting.

Bardzo sobie cenimy dotychczasowe zaangażowanie F5 Konsulting przy organizacji kolejnych edycji Konkursu, które trwało nieprzerwanie od 2007r.

Pomoc przy weryfikacji kryteriów oceny wniosków, zasad kwalifikacji uczestników oraz oceny firm ubiegających się o tytuł Laureata, była nieocenionym wsparciem merytorycznym dla organizatorów Konkursu.

Wzorem minionych lat, w celu zapewnienia rzetelnej, profesjonalnej i obiektywnej oceny podmiotów gospodarczych, organizatorzy zaprosili zespół ekspertów do współpracy przy organizacji Konkursu, a także do udziału w pracach Kapituły kolejnej kadencji.

F5 Konsulting i Grant Thornton
F5 Konsulting i Grant Thornton

Nasz dotychczasowy Partner Merytoryczny konkursu firma F5 Konsulting Sp. z o.o. połączyła siły z Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k.Przystąpiła tym samym do jednej z największych na świecie międzynarodowych organizacji au dytorsko-doradczych Grant Thornton International.

W efekcie, nastąpiło połączenie konsultingowo-transakcyjnego zespołu firmy F5 Konsulting oraz Grant Thornton - jednej z największych w Polsce firm świadczących usługi audytorskie, doradcze i outsourcingowe, działającej w ramach globalnej organizacji Grant Thornton International.

Szeregi Grant Thornton zasiliło troje partnerów F5 Konsulting - Jolanta Jackowiak, Małgorzata Kuik oraz Mariusz Maik. Wraz z nimi współpracę z Grant Thornton podjął zespół F5 Konsulting realizujący projekty w zakresie doradztwa biznesowego i transakcyjnego.

Połączenie potencjałów Grant Thornton i F5 Konsulting oznacza istotne rozszerzenie możliwości wsparcia dla Klientów obu firm. Klienci F5 Konsulting będą mogli liczyć na wsparcie nie tylko w dotychczasowych obszarach (doradztwo biznesowe, transakcyjne), ale też w zupełnie nowych:

  • usługach audytorskich,
  • doradztwie podatkowym,
  • doradztwie prawnym,
  • outsourcingu rachunkowości,
  • outsourcingu płac, kadr i HR.

Ponadto, F5 Konsulting weszła w struktury międzynarodowej organizacji Grant Thornton International, obecnej w 142 krajach świata. Oznacza to, że Klienci F5 zyskują dostęp do ogromnego zaplecza 47 tys. pracowników Grant Thornton na całym świecie. 

Klienci Grant Thornton z kolei dzięki poszerzeniu zespołu o ekspertów F5 Konsulting będą mieli jeszcze szerszy dostęp do najwyższej jakości usług konsultingowych. Alians strategiczny firm pozwoli również na zwiększenie ich aktywności w dziedzinie doradztwa europejskiego.

Połączenie z F5 Konsulting to kolejny ważny krok w rozwoju Grant Thornton w Polsce. W ostatnich latach firma przejęła dwie spółki - FPA z Warszawy (outsourcing rachunkowości i HR) oraz Dorfin (doradztwo europejskie). W niedalekich planach są kolejne przejęcia. Grant Thornton prowadzi aktualnie zaawansowane rozmowy z potencjalnymi podmiotami do akwizycji. Realizacja tych transakcji znacząco poszerzy ofertę o kolejne zupełnie nowe usługi i pomoże jeszcze skuteczniej realizować swoją misję - wspieranie Klientów w uwalnianiu ich instynktu do rozwoju.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie ponad 3000 partnerów oraz 47 000 pracowników Grant Thornton dostępne są dla klientów w 142 krajach. W Polsce firma działa od 24 lat. Ponad 500-osobowy zespół działający w kluczowych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) umożliwia realizację projektów w obszarze usług audytorskich, doradztwa podatkowego, gospodarczego, europejskiego oraz prawnego, a także outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację biznesu klienta. W gronie klientów Grant Thornton znajduje się ponad 1600 podmiotów rocznie, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW oraz firmy z top 500 największych przedsiębiorstw działających w naszym kraju. Grant Thornton jest wyłącznym partnerem Grant Thornton International w Polsce.