Partner Merytoryczny Konkursu - F5 Konsulting sp. z o.o.

F5 Konsulting sp. z o.o. już po raz dziesiąty partnerem merytorycznym Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości!

F5 Konsulting
F5 Konsulting

Firma F5 Konsulting od 1991 roku wspiera Klientów we wdrażaniu efektywnych i innowacyjnych rozwiązań na dynamicznym rynku. Świadczy usługi w dziedzinie doradztwa strategicznego, finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz w zakresie zarządzania projektami przy wsparciu funduszy UE i innych funduszy rozwojowych. Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając usprawnienia i nowatorskie pomysły w różnych sektorach gospodarki. Odnotowuje sukcesy m.in. w obsłudze transakcji M&A, wycenach przedsiębiorstw, opracowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju i studiów wykonalności, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych. Dzięki współpracy z liczną grupą ekspertów i trenerów z różnych obszarów wiedzy F5 Konsulting oferuje pakiet profesjonalnych i kompleksowych usług doradczych, stosując zindywidualizowane podejście do klienta i jego potrzeb.

Firma już od wielu lat wspomaga merytorycznie Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do skorzystania z usług F5 Konsulting Sp. z o.o.