Poznański Lider Przedsiębiorczości - Partner Merytoryczny

28 lutego 2017 roku zakończyła się rekrutacja wniosków do XIV edycji Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy!!!

Lauretaów Konkursu poznamy podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 26 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gala organizowana jest w ramach VII edycji Dni Przedsiębiorczości Poznań.

A teraz nasz partner merytoryczny - F5 Konsulting, zabiera się do pracy, aby wyłonić LIDERÓW.

F5
F5

Wnioski do Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości są weryfikowane przez wieloletniego Partnera Merytorycznego - F5 Konsulting

F5 Konsulting Sp. z o.o. od 1991 roku świadczy usługi doradztwa strategicznego, finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami oraz usługi w zakresie pozyskiwania funduszy UE i innych funduszy rozwojowych.

Spółka aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając USPRAWNIENIA I NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA w różnych sektorach gospodarki, w tym dla PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

F5 Konsulting zapewnia SWOIM KLIENTOM OSIĄGANIE SUKCESÓW, realizując wysokobudżetowe projekty, organizując szkolenia, pozyskując fundusze unijne, budując i implementując systemy zarządzania, a także poprzez obsługę transakcji M&A, wyceny przedsiębiorstw, opracowanie oraz wdrażanie strategii rozwoju i studiów wykonalności.

Dzięki współpracy z liczną grupą ekspertów i trenerów z różnych obszarów wiedzy F5 oferuje PAKIET PROFESJONALNYCH I KOMPLEKSOWYCH USŁUG DORADCZYCH, stosując zindywidualizowane podejście do klienta i jego potrzeb.

Znajdź nas na FB