Dodaj obiekt - Laureaci w kategorii "Mikro Przedsiębiorca"

ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz

Opis

Przedmiotem działalności firmy ProgPol s.c. Artur Szewczyk i Tomasz Kujałowicz jest projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych opartych na relacyjnych bazach danych. Spod skrzydeł ProgPol s.c. wyszły m.in. system nadzoru inwestycji TelkomBud do zarządzania budowami telekomunikacyjnymi oraz innymi inwestycjami związanymi z branżą telekomunikacyjną i budowlaną oraz program Archiwum Zakładowe służący do prowadzenia ewidencji dokumentacji aktowej i technicznej zgromadzonej w archiwum.

Najlepszą rekomendacją dla firmy jest fakt, iż program Archiwum Zakładowe wdrożony został w wielu urzędach i instytucjach, natomiast system TelkomBud wdrożony został w największych firmach utrzymujących ok. 90% infrastruktury telekomunikacyjnej krajowego operatora sieci stacjonarnej Telekomunikacja Polska S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalną Biznesprezentacją

firmy, która powstała we współpracy z Telewizją WTK, jako jedna z nagród dla laureatów Konkursu.

Wróć do listy