Dodaj obiekt - Certyfikaty "Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej"

POLENG Spółka z o.o.

Opis

POLENG Sp. z o.o to firma, która od sześciu już lat z powodzeniem komercjalizuje wyniki badań naukowych w dziedzinie komputerowego przetwarzania języka naturalnego.

Jest znana przede wszystkim jako producent znakomitych programów tłumaczących z serii Translatica. Translatory te, obecnie dostępne na rynku w wersji 7.0, dokonującego  dwukierunkowego  przekładu  między językiem  polskim  a  językami:  angielskim,  niemieckim  i  rosyjskim, były wielokrotnie nagradzane, zdobywając m.in. Nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - Komputer Expo 2005 czy Złoty  Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w roku 2007.

Kolejnym z produktów, którymi szczyci się Poleng, jest Globalizator - niezwykle innowacyjna usługa, polegająca naszybkiej i bezproblemowej aktualizacji zawartości językowej wielojęzycznych witryn internetowych. Prace  związane  z Globalizatorem w  istotny  sposób  wpisują  się  w  projekt  Elektroniczny  System Zarządzania  Tłumaczeniami  (ESZT)  w  Przedsiębiorstwie,  którego  realizacja  przez Poleng  wsparta  została  ostatnio dotacją w  ramach  Programu  Innowacyjna  Gospodarka,  lata 2007-2013, finansowanego ze środków UE.

Wśród innych produktów rozwijanych w Polengu wyróżnić można ponadto autorskie oprogramowanie wspomagające  pracę  tłumaczy TranslAide, będące w ostatniej fazie przygotowania. Nie sposób nie wspomnieć także  o  prowadzonych w firmie na szeroką skalę pracach leksykograficznych, takich jak: Wielki słownik polsko-niemiecki i Wielki słownik niemiecko-polski, powstałe we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN, czy Słownik hebrajsko-polsko-hebrajski na CD, przygotowany we współpracy z Wydawnictwem Naukowym UAM.

Od 2005 r. w  strukturze  firmy funkcjonuje też profesjonalne biuro tłumaczeń o europejskim zasięgu działania.

Do najważniejszych partnerów biznesowych i kontrahentów Polengu należą: pwn.pl Sp. z o.o., SuperMemo World Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Decora S.A.

Poleng Sp. z o.o. to obecnie międzynarodowy zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach, często łączących pracę w firmie z działalnością naukową. W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pracownicy Polengu uczestniczą w projekcie badawczo-rozwojowym MNiSW System tłumaczenia automatycznego na potrzeby poprawy bezpieczeństwa publicznego, realizowanym w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Klipy audio/video

Wróć do listy