XVI edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

XVI edycja Konkursu odbywa się pod przewodnictwem p. Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania.

Zastępcą Przewodniczącego w tej edycji jest p. Jan Grabkowski - Starosta Poznański.

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu.

Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP z Poznania i powiatu poznańskiego.

Organizatorzy liczą na udział w Konkursie - lokalnych firm sektora MSP, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY!

***

Zobacz też > Kilka słów o konkursie i nie tylko, w Wieczorze WTK

***


TERMINARZ KONKURSU:

  • styczeń 2019 r. - ogłoszenie XVI edycji Konkursu,
  • od stycznia do 28 lutego 2019 r. - nabór wniosków,
  • 8 maja 2019 r. - ogłoszenie Laureatów Konkursu i wręczenie nagród podczas Gali Finałowej.

***

Uroczysta Gala Finałowa XVI edycji Konkursu odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. w ramach kolejnej edycji Dni Przedsiębiorczości Poznań, podczas której zostaną rozdane nagrody i wyróżnienia.

NAGRODY W KONKURSIE:

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania.

Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatorów:

  • oficjalne statuetki Konkursu, dyplomy,
  • prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji Znakiem i Tytułem "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" przez okres trzech lat od dnia przyznania tytułu,
  • wpis do honorowej księgi Konkursu.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów >  Sponsorzy nagród dodatkowych.

Wyróżnieni w Konkursie otrzymują:

  • dyplomy,
  • wpis do honorowej księgi Konkursu.

***

BIURO KONKURSU:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel.: 61 878 47 87/ 85

e-mail: lidermsp@um.poznan.pl


Informacje można również uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości

Gabinet Starosty

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

tel.: 61 841 88 26

***


WAŻNE INFORMACJE:

Tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" można uzyskać jeden raz na trzy lata.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie dokumentacji konkursowej (do 28 lutego 2019 r.! ) tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (w przypadku jeżeli przedsiębiorca dołącza dodatkowe dokumenty).

Formularz wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres > lidermsp@um.poznan.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Biura Konkursu albo złożyć bezpośrednio w Biurze.

Natomiast podpisane przez osobę uprawnioną Oświadczenia kandydata do tytułu "Poznański Lider Przedsiębiorczości" należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Konkursu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem - Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

Dane zawarte w wymienionych dokumentach objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają wyłącznie Kapituła Konkursu i Partner Merytoryczny.

Dokumentację konkursową należy składać w terminie określonym przez Organizatorów:

  • za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Konkursu

UWAGA!!!

Prosimy pamiętać o tym, że formularz wraz z załacznikami zostanie rozpatrzony, jeśli do Biura Konkursu zostanie dostarczony (bezpośrednio lub pocztą tradycyjną) podpisany formularz: Oświadczenia kandydata do tytułu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (w ciągu 7 dni roboczych, jeśli formularz został przesłany elektronicznie).

***


DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

Aktualne formularze zgłoszeniowe obowiązują od dnia ogłoszenia XVI edycji konkursu - tj. od stycznia 2019 r.


REGULAMIN

Załączniki


KRYTERIA OCENY MSP

Załączniki


FORMULARZ MSP

Załączniki


KRYTERIA OCENY STARTUP

Załączniki


FORMULARZ STARTUP

Załączniki


OŚWIADCZENIA kandydata do tytułu "Poznański Lider Przedsiębiorczości"

Załączniki