XIII edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

XIII edycja Konkursu odbywa się pod przewodnictwem p. Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego. Zastępcą Przewodniczącego jest p. Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP z Poznania i powiatu poznańskiego. Organizatorzy liczą na udział w Konkursie - lokalnych firm sektora MSP, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania.

***

Terminarz Konkursu:

 • 29 grudnia 2015 r. ogłoszenie XIII edycji Konkursu,
 • od 1 stycznia do 29 lutego 2016 r. nabór wniosków,
 • 19 kwietnia 2016 r. ogłoszenie Laureatów Konkursu i wręczenie nagród podczas Gali Finałowej.

Uroczysta Gala Finałowa XIII edycji Konkursu odbędzie się 19 kwietnia 2016 r. w ramach kolejnej edycji Dni Przedsiębiorczości Poznań, podczas której zostaną rozdane nagrody i wyróżnienia.

Laureaci otrzymają oficjalne tytuły "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości", którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania.

Laureaci Konkursu otrzymują od Organizatorów:

 • oficjalne statuetki Konkursu, dyplomy,
 • prawo do posługiwania się w korespondencji i w promocji Znakiem i Tytułem "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" przez okres trzech lat od dnia przyznania tytułu,
 • wpis do honorowej księgi Konkursu.

Wśród fundatorów nagród dodatkowych znajdują się m.in.:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie - nagrody w postaci zapewnienia bezpłatnego soiska na wybranej imprezie targowo-wystawienniczej,
 • PKO Bank Polski - nagrody w postaci produktów bankowych,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - nagrody w postaci zapewnienia bezpłatnych studiów podyplomowych na wybranym kierunku,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - nagrody w postaci zapewnienia bezpłatnych studiów podyplomowych na wybranym kierunku,
 • Politechnika Poznańska - nagroda w postaci bezpłatnych studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 • Infoshare - zaproszenie na Konferencję Infoshare w Gdańsku.

Wyróżnieni w Konkursie otrzymują:

 • dyplomy,
 • wpis do honorowej księgi Konkursu.

WAŻNE INFORMACJE

Tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" można uzyskać jeden raz na trzy lata.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie dokumentacji konkursowej (do 29 lutego 2016 r.! ) tj. wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników (w przypadku jeżeli przedsiębiorca dołącza dodatkowe dokumenty).

Formularz wraz z załącznikami można przesyłać drogą elektroniczną na adres lidermsp@um.poznan.pl

lub pocztą tradycyjną na adres Biura Konkursu albo złożyć bezpośrednio w Biurze.

Natomiast podpisane przez osobę uprawnioną Oświadczenia kandydata do tytułu "Poznański Lider Przedsiębiorczości" należy złożyć lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Konkursu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem - Konkurs o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości".

Dane zawarte w wymienionych dokumentach objęte są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają wyłącznie Kapituła Konkursu i Partner Merytoryczny.

Dokumentację konkursową należy składać w terminie określonym przez Organizatorów:

 • za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Konkursu

UWAGA!!!

Prosimy pamiętać o tym, że formularz wraz z załacznikami zostanie rozpatrzony, jeśli do Biura Konkursu zostanie dostarczony (bezpośrednio lub pocztą tradycyjną) podpisany formularz: Oświadczenia kandydata do tytułu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości (w ciągu 7 dni roboczych, jeśli formularz został przesłany elektronicznie).


BIURO KONKURSU:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel.: 61 878 47 87

e-mail: lidermsp@um.poznan.pl


INFORMACJE

można również uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: 

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości, Gabinet Starosty

tel.: 61 841 88 26

fax: 61 847 34 21


Regulamin

Załączniki


Kryteria oceny mśp

Załączniki


Formularz mśp

Załączniki


Kryteria oceny startup

Załączniki


Formularz startup

Załączniki


Oświadczenia kandydata do tytułu "Poznański Lider Przedsiębiorczości"

Załączniki