Strefa ograniczeń lotów nad Poznaniem

Nad Poznaniem ustanowiona jest strefa ograniczeń lotów statków powietrznych R (Restricted Area), oznaczona w polskiej przestrzeni powietrznej jako: EP R4.

Loty statków powietrznych w tej strefie ograniczone są przez wymagania dotyczące generowania przez statek powietrzny fal akustycznych, od poziomu terenu do określonej wysokości.

Strefa R, w której zlokalizowany jest Poznań, rozciąga się w granicach bocznych wyznaczonych liniami, łączącymi następujące punkty:

1) 52º32'59''N    016º56'53''E

2) 52º12'59''N    017º16'53''E

3) 52º05'44''N    017º01'53''E

4) 52º27'59''N    016º39'53''E

1) 52º32'59''N    016º56'53''E

oraz granicy dolnej: od poziomu terenu i granicy górnej: do poziomu lotu FL 460 (t.j. 46000 stóp).

Zakazów wykonywania lotów w strefach R nie stosuje się do lotów:

1) operacyjnych, wykonywanych na hasło GARDA (zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej) lub na hasło ALFA SCRAMBLE (start statków przechwytujących, w celu wykonania zadania bojowego w ramach systemu obrony powietrznej);

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z zamieszczonymi w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych procedurami podejścia do lądowania i odlotu dla lotnisk i lądowisk położonych wewnątrz tych stref;

4) związanych z wykonywaniem prac lotniczych mających na celu patrolowanie linii energetycznych, gazociągów, obszarów leśnych oraz realizację usług agrotechnicznych;

5) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych położonych w zasięgu powierzchni ograniczających obiektów lotniskowych, użytkowanych przez polskie, państwowe statki powietrzne;

6) wykonywanych za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Reasumując, w przypadkach innych niż wymienione w punkcie 1-5, lot/przelot statku powietrznego nad Poznaniem, a więc w strefie ograniczeń: EP R4, jest możliwy po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przepisy dotyczące ograniczeń lotów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. 106, poz. 678) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. 251, poz. 1507).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej