Agnieszka Kubicka, SMS pod numer 4320 o treści PR5 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Prezeska Fundacji Wózkowicze i portalu wozkowicze.pl, aktywizuje osoby z niepełnosprawnościami oraz przełamuje dotyczące ich stereotypy.

Poznań jest jej wdzięczny za działalność na rzecz poprawy dostępności miasta dla osób z niepełnosprawnościami.

Agnieszka Kubicka jest aktywną społecznie poznanianką, prezeską Fundacji Wózkowicze. Swoim zaangażowaniem społecznym udowadnia, że ograniczenia zdrowotne i wózek nie są trudnościami nie do przeskoczenia. Uświadamia, że dawanie innym pomocy i wsparcia jest wzmacniające. W 2018 roku doprowadziła do wydania informatora na temat poruszania się po Poznaniu osób na wózkach. Jej działania budują w Poznaniu środowisko sprzyjające integracji i współpracy osób poruszających się na wózkach, starszych mieszkańców miasta i wolontariuszy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej