12 KWIETNIA 2019 ROKU

Komisja do spraw opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

pod przewodnictwem  Za-cy Prezydenta Miasta Poznania Pana Bartosza Gussa

zaakceptowała do realizacji wspólnie z Miastem 14 wniosków inwestycyjnych: 10 wniosków dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

oraz 4 wnioski dotyczące realizacji nawierzchni, w tym 1 obejmujący budowę oświetlenia ulicznego.

Poniżej odnośnik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 394/2019/P  z dnia 26.04.2019r.


Szanowni Państwo

informujemy, iż planowane w dniu 2 kwietnia br.

posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków

o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

nie odbyło się.

W związku z powyższym, wyznaczony został NOWY TERMIN posiedzenia Komisji

na 12 KWIETNIA.


2 KWIETNIA 2019  ROKU

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

Pana  Bartosza Gussa

odbędzie się posiedzenie Komisji ds. opiniowania wniosków

o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Komisji zostanie przedstawionych 20 wniosków.

Środki zagwarantowane w budżecie Miasta na ten cel

to 2.800.000,00 zł.


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W ROKU 2019

REALIZACJĄ INWESTYCJI  INFRASTRUKTURALNYCH WSPÓLNIE Z MIASTEM

ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46, POK. 110, 111.

WNIOSEK MOŻNA SKŁADAĆ OD 2 STYCZNIA

Prosimy pamiętać, że na każdym etapie pracownicy Oddziału pod nr tel. 61 8785441, 61 8785575, 61 8784382, 61 8785758  służą wszelką pomocą.

Załączniki