ZEZWOLENIA NA IMPREZY MASOWE - ZMIANA WYDZIAŁU!

Od dnia 1 kwietnia sprawy zezwoleń na przeprowadzenie artystycznej lub rozrywkowej imprezy masowej prowadzi

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
pokój 308, telefon 878-50-27, fax 61 878-50-35
wzkb@um.poznan.pl

Szczegóły:

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zawiadomienie-o-zamiarze-przeprowadzenia-imprezy-artystycznej-lub-rozrywkowej,409062/

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-zarzadzania-kryzysowego-i-bezpieczenstwa,9/zezwolenie-na-przeprowadzenie-imprezy-masowej,409060/

MAŁE GRANTY - WYŁĄCZNIE PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.