PIERWSZY KONKURS OFERT NA ROK 2019

21 listopada 2018 ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury na rok 2019 ----> http://bit.ly/kultura2019.
Podstawowe informacje:

- pula środków: 6 250 000 złotych
- otwarcie naboru w systemie Witkac.pl: 21 listopada 2018, godzina 15.30
- koniec naboru w systemie Witkac.pl: 14 grudnia 2018, godzina 15.30
- czas na złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty: 17 grudnia, godzina 15.30
- planowane rozstrzygnięcie konkursu: 8 lutego 2019
- termin realizacji zadań publicznych: od 11 lutego 2019 do 31 grudnia 2019
- za koszty kwalifikowane po stronie oferenta (inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone najwcześniej od dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu, natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

MAŁE GRANTY - WYŁĄCZNIE PRZEZ WITKAC.PL!

Informujemy, że wnioski o wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w kulturze, w ramach procedury tzw. "małych grantów" należy - podobnie jak w przypadku ofert konkursowych - składać przez platformę Witkac.pl. TUTAJ znajdą Państwo komplet szczegółowych informacji. 

Na naszej stronie działa już sekcja poświęcona platformie Witkac.pl - od instrukcji założenia konta, po szczegółowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy. Zapraszamy TUTAJ.