Alicja Karłowska-Kamzowa, SMS pod numer 4320 o tresci PS104 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Historyk sztuki, wybitna przedstawicielka poznańskiego środowiska naukowego. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej o ugruntowanych tradycjach patriotycznych. Po ukończeniu studiów z historii sztuki pozostała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizowała się w badaniu sztuki średniowiecznej, co uczyniło ją jedną z najlepszych w Polsce znawczyń tego zagadnienia. Dowodem może być ponad 300 publikacji, które wydała na ten temat. W roku 1980 zainicjowała pod egidą Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk coroczne ogólnopolskie seminaria mediewistyczne, które dziś odbywają się pod jej imieniem. Naukowa klasa i autorytet osobisty Alicji Karłowskiej-Kamzowej sprawiły, że w 1981 r. została wybrana dziekanem Wydziału Historycznego UAM - pełniła tę funkcję do 1984 r. Angażowała się w działalność uniwersyteckiej Solidarności, wspierała też niezależny ruch studencki. W roku 1988 jako jeden z nielicznych pracowników naukowych UAM udzieliła poparcia uczestnikom ówczesnego strajku studenckiego. W 1989 r. stanęła na czele Komitetu Obywatelskiego UAM. Czynnie działała w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, a w latach 1996-1999 jako pierwsza kobieta została jego prezesem. Była osobą obdarzoną wielką charyzmą i osobistym urokiem, konsekwentną w swych światopoglądowych wyborach, a zarazem otwartą na ludzi innych przekonań. Do dziś pozostaje autorytetem poznańskiego środowiska naukowego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej