Anna Jakrzewska-Sawińska, SMS pod numer 4320 o treści PR4 lub telefon pod numer 61 646 33 44

Lekarka zaangażowana w działania na rzecz seniorów i opieki paliatywnej.

Mieszkańcy Poznania dziękują jej za pamięć o osobach, o których często nikt nie pamięta.

Dr n. med. Anna Jakrzewska-Sawinska jest lekarką, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej oraz medycyny pracy. Dzięki jej zaangażowaniu powstały: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" oraz Wielkopolskie Hospicjum Dla Dorosłych i Wielkopolskie Hospicjum Dla Dzieci. Jest autorką kilkudziesięciu prac z zakresu opieki paliatywnej i geriatrii, prezentowanych w kraju i za granicą. Organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowo-szkoleniowe poświęcone problemom osób starszych (m.in. "Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii"). Dr Sawińska jest wiceprzewodniczącą II kadencji Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Aktywnie uczestniczy w pracach Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, jest członkinią Rady d.s. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społęcznej. Uhonorowana licznymi wyróżnieniami m.in. Prezydenta Miasta Poznania, Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej