30 LISTOPADA 2017 ROKU

Prace związane z budową nawierzchni drogowej w ul. Szaflarskiej zostały zakończone.

Stowarzyszenie dokonało odbioru końcowego zrealizowanego

zakresu, tj. 800 m nawierzchni i przystąpiło do prac rozliczeniowych,

aby zgodnie z podpisaną umową przekazać wybudowaną nawierzchnie Miastu.


23 LISTOPADA 2017 ROKU

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy bocznej od ulicy Dolnej w Poznaniu

zgłosiło zrealizowaną nawierzchnię wraz z oświetleniem ulicznym do odbioru

końcowego.  Inwestycja w ul. Kwarcowej i Granatowej została odebrana 

pod względem technicznym i z pewnością rozwiąże wiele problemów

komunikacyjnych szczególnie w okresie jesienno - zimowym.

Szanowni Państwo w imieniu Miasta serdecznie dziękujemy.

                                       


13 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Tomasza Lewandowskiego odbyło sie II posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących wspólnie z Miastem zadania inwestycyjne. Przedstawiono Komisji stan zaawansowania robót oraz oszczędności finansowe wynikające z rozliczenia zadań,  które ukończyły już realizację przedsięwzięć. Pan Tomasz Lewandowski po przeprowadzeniu głosowania - w imieniu członków Komisji, zaakceptował zmiany.


8 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Realizacja nawierzchni drogowej wraz z oświetleniem w ulicy Kwarcowej i Granatowej

realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy

bocznej od ulicy Dolnej w Poznaniu zbliża się ku końcowi. Termin zakończenia prac przewidziano na koniec listopada.

Mieszkańcy Umultowa nie ustają w staraniach związanych z poprawą

jakościową  i estetyczną swojego Osiedla.


                                                          16 WRZEŚNIA 2017r.

Z-ca Prezydenta Miasta Poznania - Pan Maciej Wudarski wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Morszyńska oraz  przedstawicielami Samorządu Osiedlowego Podolany dokonał oficjalnego otwarcia ulicy Morszyńskiej (na odcinku od ul. Strzeszyńskiej do ul. Zakopiańskiej). Budowa została podzielona na trzy zadania.
W ramach  inicjatyw lokalnych Stowarzyszenie Morszyńska wspólnie z Miastem zrealizowało chodnik po stronie południowo-wschodniej  (399 m2) wraz z miejscami parkingowymi i wjazadami na posesje. Natomiast pozostałą część inwestycji, tj. budowę jezdni z miejscami parkingowymi oraz chodnik w części północno-zachodniej wykonał Zarząd Dróg Miejskich wspónie z Radą Osiedla Podolany.
Wielkie uznanie i gratulacje dla WSZYSTKICH zaangażowanych podmiotów.
Z przyjemnością prezentujemy efekty końcowe zrealizowanych prac.

Załączniki


29 SIERPNIA 2017r.

Stowarzyszenie MORSZYŃSKA  w Poznaniu zakończyło realizację zadania

związanego z budową chodnika lewostronnego  w ul. Morszyńskiej (od ul. Strzeszyńskiej do ul. Zakopiańskiej).

Wspólne działanie mieszkańców ulicy, wykonawcy, Zarządu Dróg Miejskich oraz  służb technicznych 

z pewnością poprawiło komfort komunikacyjny mieszkańców osiedla.


23 SIERPNIA 2017r.

Prace związane z modernizacją nawierzchni drogowej

w ul. J. Koźmiana zostały zakończone.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury drogi wewnętrznej
Podolany -M. Wicherkiewicz w Poznaniu

w dniu dzisiejszym uzyskało odbiór prac dogowych.

Zrealizowane prace uzyskały pozytywną

opinię Komisji odbiorowej i zgodnie z podpisaną umową

zostaną przekazane  Miastu.


16 CZERWIEC 2017  ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ W UL.KWARCOWEJ

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowY drogi

w ulicy bocznej od ulicy Dolnej.

Nawierzchnia drogowa    -   900,00 m2

Oświetlenie drogowe  -  300,00 mb 

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


13 CZERWIEC 2017  ROK

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BRUZDOWEJ

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu

w ulicy bocznej od ulicy Bruzdowej.

Sieć wodociągowa 73,00 mb

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.SZCZEPANKOWO W POZNANIU

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy

                                                                                                                                                              kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

przy ul. Szczepankowo w Poznaniu

SIEĆ WODOCIĄGOWA -  270,00 mb

 KANALIZACJA SANITARNA  400,00 mb

 NAWIERZCHNIA    100,00 m2

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

Załączniki


7 CZERWIEC 2017  ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI UL. BESKIDZKA

Realizator : Stowarzyszenie włascicieli nieruchomości przy ul. Beskidzkiej

i Biskupińskiej w Poznaniu.

Nawierzchnia drogowa   - 2080 m 2

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


1 CZERWIEC 2017  ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI UL. SZAFLARSKA

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Szaflarskiej w Poznaniu.

Nawierzchnia drogowa   - 800 m 2

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


 31 MAJ  2017  ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ  UL. NA DOŁKU

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi Na Dołku w Poznaniu.

Nawierzchnia drogowa   - 3 8772 m 2

Kanalizacja deszczowa 177,50 mb

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania


25 MAJA 2017 ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWEJ UL. KOŹMIANA

 Realizator: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury

drogi wewnętrzneJ Podolany - M.Wicherkiewicz  w Poznaniu.

                 - nawierzchnia drogowa -1 655  m2    

              

     Ulica wymaga modernizacji

        Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji         

w dniu 18 maja 2017 r. otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


29 MAJA 2017  ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI UL. KOTARBIŃSKIEGO

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego w Poznaniu.

Nawierzchnia drogowa   - 1090 m 2

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


24 MAJA 2017 ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI UL. MORSZYŃSKA

Realizator: Stowarzyszenie  ul. MORSZYŃSKA  w Poznaniu.

                   - nawierzchnia drogowa - 450,00  m2   

                

  Ulica wymaga modernizacji

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji         

-  w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało zapewnienie finansowania

   - w dniu 24 maja 2017 r. podpisało umowę na współrealizację zadania.

Załączniki


18 MAJA 2017 ROKU

Już po raz ósmy zebrała się " Kapituła Złotej Róży " działająca przy Prezydencie Miasta Poznania  i po raz kolejny był problem z wyborem kandydata do tego wyróżnienia.

Działalność mieszkańców naszego miasta jest tak intensywna,

że z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi realizujących

inwestycje w systemie współfinansowania zadań z miastem Poznań.

Spośród przedstawionych kandydatów członkowie Kapituły wybrali jednogłośnie

Pana Grzegorza Musiała działającego na terenie Osiedla Uniwer i Umultowo.

SZANOWNY PANIE GRZEGORZU WIELKIE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

Załączniki


26 MAJA 2017 ROK

BUDOWA NAWIERZCHNI ULICA PUCKA

Realizator : Stowarzyszenie na rzecz budowy  Puckiej w Poznaniu.

Nawierzchnia drogowa - ca 800 m 2

Ulica wymaga modernizacji -

Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji

w dniu 18 maja 2017 r. - otrzymało oficjalne zapewnienie finansowania.

Załączniki


Miasto dziękuje Panu Zbigniewowi Kwiatkowskiemu

za 46-letnią działalność związaną ze Stowarzyszeniami, realizującymi zadania infrastrukturalne.

To dzięki jego zaangażowaniu system współrealizacji inwestycji lokalnych osiągnął w Poznaniu niespotykane efekty rzeczowe.

W dowód wdzięczności Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania

wyróżniła Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego 

- Honorową Złotą Różą.

Załączniki


Ponadto Kapituła wyróżniła Srebrną Różą 10 osób działających w roku 2016 na terenie miasta Poznania

1. - Maciej Zakrzewicz - Stowarzyszenie ul. Fiedlera

2. - Wojciech Kręglewski - Radny Poznania

3. -  Elżbieta Borucka - Stowarzyszenie ul. Adamanisa

4. -  Leszek Pranke - Rada Osiedla Szczepankowo

5. -  Piotr Najewski - Stowarzyszenie ul. Fiedlera

6. -  Renata Czyżewska - Stowarzyszenie Osiedle Fabianowo

7. -  Elżbieta Krzyżanek - Stowarzyszenie Osiedle Fabianowo

8. -  Przemysław Herman - Stowarzyszenie ul. Burszty

9. -  Jarosław Wilusz - Stowarzyszenie ul. Budzisława

10. - Aleksandra Pawełczak - Stowarzyszenie ul. Żywokostowa

Załączniki


ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNIANIA

PAN TOMASZ LEWANDOWSKI

w imieniu Komisji rozpatrującej wnioski inwestorów lokalnych

wręczał stowarzyszeniom pisemne zapewnienia o współfinansowaniu zadań inwestycyjnych  na 2017 rok:

1. Stowarzyszenie ul. Bruzdowa

2. Stowarzyszenie ul. Morszyńska

3. Stowarzyszenie ul. Szaflarska

4. Stowarzyszenie ul. Lubelska

5. Stowarzyszenie ul. Cieszyńska

6. Stowarzyszenie ul. Beskidzka

7. Stowarzyszenie ul. Dolna

8. Stowarzyszenie ul. Szczepankowo

9. Stowarzyszenie ul. Studzienna

10. Stowarzyszenie ul. Koźmiana

11. Stowarzyszenie ul. boczna od Skibowej

12. Stowarzyszenie ul. Przebiśniegowa

13. Stowarzyszenie ul. Na Dołku

14. Stowarzyszenie ul. Kotarbińskiego

15. Stowarzyszenie ul. Pucka


PO CZĘŚCI OFICJALNEJ

PREZYDENT MIASTA POZNANIA - PAN TOMASZ LEWANDOWSKI

ZAPROSIŁ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA DO POCZĘSTUNKU

ORAZ DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

POMIĘDZY STOWARZYSZENIAMI KOŃCZĄCYMI I ROZPOCZYNAJĄCYMI

DZIAŁALNOŚĆ W SYSTEMIE INWESTYCJI LOKALNYCH.

Załączniki


Prezydent Miasta Poznania

Pan  Jacek  Jaśkowiak

zaprasza w dniu 18 maja 2017 roku o godz.17.00

na Salę Białą UMP

przedstawicieli Stowarzyszeń na coroczne spotkanie  

      rozpoczynające sezon inwestycyjny.  

            

Jednocześnie Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania

przedstawi zaproszonym gościom wyróżnione osoby

za działalność związaną z realizacją inwestycji lokalnych.


05 KWIECIEŃ 2017 ROK

 Pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak odbyło się posiedzenie Kapituły Złotej Róży

- przedstawiona przez Pana Zbigniew Kwiatkowskiego Sekretarza Kapituły    - kandydatura została zaakceptowana jednogłosnie.

W trakcie spotkania dokonano zmiany funkcji Sekretarza Kapituły - nowym Sekretarzem został Pan Zbigniew Szelągowicz

Ponadto zaakceptowano wyróżnienia Srebrną Różą - kandydatów przedstawionych przez Rady Osiedlowe.

                  Spotkanie odbyło się pod patronatem                                    

                     Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.


Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE DNIA 5 KWIETNIA 2017 ROKU

OBRADUJE KAPITUŁA ZŁOTEJ RÓŻY

WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE DLA WIELOLETNICH REALIZATORÓW

INWESTYCJI LOKALYCH.

DZIAŁAJĄCA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA -  PANA JACKA JAŚKOWIAKA  - KAPITUŁA ZBIERA SIĘ JUŻ PO RAZ 8 I PRZYZNAJE WYRÓŻNIENIA CZŁONKOM STOWARZYSZEŃ WSPÓŁREALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE Z MIASTEM POZNAŃ. O WYNIKU PRACY KOMISJI POINFORMUJEMY OSOBNYM KOMUNIKATEM


7 MARZEC 2017 ROK

KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE

WSPÓLNIE Z MIASTEM POZNAŃ ZAKOŃCZYŁA PRACE.

WSZYSTKIE ZADANIA POSIADAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE.


7 MARZEC 2017  ROK

POD PRZEWODNICTWEM ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

PANA TOMASZA LEWANDOWSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROZPATRUJĄCEJ WNIOSKI

INWESTORÓW LOKALNYCH.

KOMISJI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH 27 WNIOSKÓW

A PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU ŚRODKI TO 2 800 000,00 ZŁ


 STYCZEŃ  2017 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  w  ROKU  2017.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2017  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej