Budowle ochronne - podstawowe informacje

Budowla ochronna jest to specjalnie wykonana i wyposażona budowla lub część budynku (najczęściej podpiwniczenie) w celu zapewnienia zbiorowej ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi, w tym toksycznymi środkami przemysłowymi.

Budowle ochronne mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich ludzi i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków.

Budowle ochronne funkcjonują w okresie pokoju i w czasie wojny. Mogą one być przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów wytrzymałościowych (ukrycia zastępcze). Na ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty komunikacyjne (metro, parkingi), handlowe, usługowe, magazynowe itp.

Budowle ochronne przygotowuje się w dwóch etapach:

I etap - budowle będące w gotowości eksploatacyjnej,

II etap - budowle przygotowane częściowo.


Typowa budowla ochronna składa się z następujących elementów:

 • wejścia/wyjścia,
 • przedsionka (stanowiącego śluzę),
 • korytarza,
 • drzwi ochronno - hermetycznych,
 • komór schronowych,
 • WC,
 • czerpni powietrza,
 • wyjścia awaryjnego wraz z szybem wyłazowym,
 • agregatu filtrowentylacyjnego,
 • wywiewnych klap schronowych,
 • automatycznego zaworu przeciwwybuchowego,
 • komory rozprężnej,
 • wentylacji grawitacyjnej,
 • instalacji elektrycznej,
 • zbiorników na wodę pitną.

W Poznaniu budowle ochronne znajdują się w zasobach:

 • komunalnych,
 • wspólnot mieszkaniowych,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • szkołach i uczelniach,
 • instytucjach i zakładach pracy.

Aktualnie, budowle ochronne posiadające pełne wyposażenie zlokalizowane są w następujących dzielnicach Poznania:

1. w zakładach pracy, szkołach, instytucjach:

 • Grunwald - 16,
 • Jeżyce - 17,
 • Stare Miasto - 13,
 • Wilda - 22,
 • Nowe Miasto - 36.

2. dla pozostałej ludności:

 • Grunwald - 100,
 • Jeżyce - 77,
 • Stare Miasto - 69,
 • Wilda - 32,
 • Nowe Miasto - 28.

Informacji o lokalizacji budowli ochronnych w budynkach mieszkalnych lub instytucjach, w których takie budowle się znajdują udzielają: właściciele budynków, ich zarządcy (administratorzy) oraz gospodarze domów.

W okresie pokoju budowle ochronne mogą być wykorzystywane przez właścicieli tych obiektów (np. spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, zakłady pracy, zakłady użyteczności publicznej) na potrzeby handlowe, usługowe, magazynowe, kulturalne, szkoleniowe, sportowe oraz jako lokatorskie boksy piwniczne.

Pod podanym niżej adresem dostępna jest mapa GEOPOZU online, na której znajduje się rozmieszczenie ukryć przeciwlotniczych i schronów w mieście.

http://sip.geopoz.pl/poznan_internet.php

Z lewej strony należy rozwinąć grupę "Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa", w której są do włączenia (przez zaznaczenie) odpowiednie warstwy danych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej