Regranting 2017

Regranting to przekazanie dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Jest to jeszcze jedna forma współpracy finansowej pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 a organami samorządu terytorialnego.

W ramach otwartego konkurscu ofert nr 20/2017 na operatora zadania publicznego wybrano Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Projekt Centrum Regrantingu Inicjatyw Lokalnych, realizowany był w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29, Poznań. Swoim obszarem obejmował cały Poznań.

Operator ogłosił Konkurs Mikrodotacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Poznań 2017. Celem Konkursu było zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców Miasta Poznania i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów i podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej.

Nabór wniosków potrwał od 07. kwietnia 2017 roku do 19. maja 2017 roku do godz. 12.00.

Oferty należało składać TYLKO za pomocą generatora.

Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu mogła wynieść maksymalnie 5.000 zł.

Dodatkowo wymagany był wkład własny w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.

Do zadań Operatora należały również takie działania jak: prowadzenie Punktu Doradczego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej