Co będzie decydowało o kolejności przyznanych dotacji?

Każdy wniosek poddany zostanie indywidualnej ocenie, zgodnego z opracowanym algorytmem.
Liczba punktów  (LP), będzie decydowała o kolejności przyznanych dotacji. Wpływ na liczbę punktów ma:

 • A - ilość wyeliminowanego paliwa stałego - węgla, drewna, biomasy [kg] rocznie
 • B - wysokość kwalifikowanej dotacji netto, przypadająca na złożony wniosek [tys. zł.]
 • WEF - wskaźnik efektywności przedsięwzięcia = A/B [kg/tys. zł.]
 • C - rodzaj planowanej zmiany ogrzewania:
 1. Ogrzewanie przy pomocy pomp ciepła - 200 pkt.
 2. Ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej - 100 pkt.
 3. Ogrzewanie elektryczne - 100 pkt.
 4. Ogrzewanie gazowe - 80 pkt.
 5. Ogrzewanie olejowe - 60 pkt.
 • D - ilość pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe planowana do likwidacji [szt.]
 • E - wartość ładunku pyłów drobnych PM10, wg załącznika 1b do uchwały

Liczba punktów na liście rankingowej ustalana jest dla każdego wniosku wg wzoru:


LP = WEF + C + 50D +E

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej