CO TO SĄ INWESTYCJE LOKALNE ?

Miasto Poznań, realizując obowiązek ustawowy (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r.) wychodzi naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, oddając w ich ręce  narzędzie współpracy, jakim jest INICJATYWA LOKALNA.

Jest to forma współpracy Miasta z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowanie inicjatyw  służy realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz wpływa na poprawę ich warunków życia.

W rezultacie, następuje zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

W katalogu zadań wyszczególnionych  w ustawie, znajdują się również zadania dotyczące infrastruktury technicznej. Realizacja zadań infrastrukturalnych, w ramach systemu inwestycji lokalnych z udziałem mieszkańców (WGK), cieszy się w naszym mieście nieustannie dużym zainteresowaniem. Ograniczone środki budżetowe, nie pozwalają na realizację wszystkich potrzeb w tym zakresie. Dlatego uzyskanie zamierzonego celu, w stosunkowo szybkim czasie, zachęca innych poznaniaków  do podjęcia inwestycji infrastrukturalnych wspólnie z Miastem. Rokrocznie wpływa do Wydziału ok. 30 wniosków.

Powyższy system funkcjonuje od ponad 20 lat a jego efekty rzeczowo - finansowe są znaczne. W latach 2015-2017 Miasto wspólnie z mieszkańcami zrealizowało infrastrukturę  o łącznej  wartości 7.381.373,70 zł, w tym:

- sieć wodociągową - 3,5 km

- sieć kanalizacji sanitarnej - 2,1 km

- nawierzchnię - 3,6 km

- oświetlenie uliczne - 1.417 mb