Wydarzenia edukacyjne

Poniżej prezentujemy wydarzenia o charakterze edukacyjnym, jakie zaplanowane zostały przez Poznańskie Organizacje Pozarządowe w ramach Ich tygodnia. Szczegółowe informacje o miejscu wydarzenia i sposobach zapisów znajdą Państwo tutaj: Harmonogram Tygodnia Organizacji Pozarządowych (XLS, 92KB)

Serdecznie zapraszamy do udziału!


18, 19 września

Poznaj Fundację Aktywizacja / dla młodzieży i dorosłych

godz. 10.00 - 14.00

WSTĘP WOLNY

Organizator: Fundacja Aktywizacja

Podczas drzwi otwartych odbędzie się prezentacja wszystkich projektów, które obecnie realizuje Fundacja Aktywizacja, zarówno zawodowych, jak i społecznych.Będzie też możliwość zapozania się z ofertą wolontariatu proponowaną przez Fundację. Będą miały miejsce konsultacje ze specjalistami, między innymi z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem.

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


18 września

Wykład: Konsument w podróży / dla dorosłych

godz. 12.00 - 12.45

WSTĘP WOLNY

Organizator: Federacja Konsumentów - oddział w Poznaniu

Konsument w podróży - czyli zbiór praktycznych porad niezbędnych każdemu konsumentowi biorącemu udział w imprezie turystycznej, a także samodzielnie organizującemu wyjazdy. Tematyką wykładu będzie przedstawienie podstawowych uregulowań ustawowych dotyczących tak organizowania imprez turystycznych przez biura podróży, jak i wskazanie uprawnień oraz obowiązków konsumentom samodzielnie organizującym sobie wypoczynek.
Nadto, poruszona zostanie tematyka mechanizmów zachowań i czynności jakie winien podjąć konsument w sytuacjach gdy organizator imprezy nie wywiązał się z warunków umowy lub w przypadku samodzielnej organizacji wyjazdu gdy kontrahent umowy nie zapewnił konsumentom warunków zgodnych z ofertą.

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


18 września

Szkolenie: Wolontariat "Krok po kroku" / dla młodzieży i dorosłych

godz. 16.00 - 18.00

WSTĘP WOLNY

Organizator: WRK

Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na pytania: Czy mogę zostać wolontariuszem ? Czy wiek jest istotny? Jak mogę działać? Czy wolontariusz ma ubezpieczenie? Wolontariat, czyli krok po kroku. Zapraszamy na spotkanie nt. wolontariatu wszystkich obecnych i przyszłych wolontariuszy !

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


18 - 23 września

Drzwi Otwarte w Komitecie Obrony Demokracji / dla młodzieży i dorosłych

godz. 17.00 - 20.00 (codziennie)

WSTĘP WOLNY

Organizator: Komitet Obrony Demokracji Region Wielkopolska

Prezentacja działalności Stowarzyszenia w zakresie propagowania praw obywatelskich oraz porady dla obywateli, m.in. bezpłatna pomoc prawna, konsultacje z zakresu przygotowywania petycji w internecie, dostępu do informacji publicznej czy samorządu terytorialnego.


18 września

Język migowy dla początkujących - darmowa lekcja / dla młodzieży i dorosłych

godz. 17.17 - 20.17

WSTĘP WOLNY

Organizator: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty z podstaw języka migowego. Nauczamy alfabetu polskiego języka migowego, znaków przydatnych w pierwszym kontakcie z Głuchymi, przećwiczymy krótkie dialogi w Polskim Języku Migowym. Powiemy też o ciekawostkach związanych z Kulturą Głuchych i rozwiejemy kilka mitów na temat języka migowego oraz osób głuchoniewidomych. Powiemy także jak można pomóc osobom niewidomym, głuchym i głuchoniewidomym. Wszystko w luźnej i sympatycznej atmosferze. Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź :)


 19, 21 września

 Akcja Masz Głos - otwarte dyżury konsultantów / dla młodzieży i dorosłych

 godz. 11.00 - 19.00

 WSTĘP WOLNY

 Organizator: Fundacja Aktywności Lokalnej

Drzwi otwarte. Prezentacja Akcji Masz Głos oraz dotychczasowych uczestników i ich dokonań, przyjmowanie zapisów od nowych uczestników, konsultacje projektów, doradzanie w wyborze oraz ustalenie wstępnego planu realizacji pomysłów na terenie Miasta Poznania, np. zorganizowania debaty na wybrany temat, analizy budżetu obywatelskiego, współpracy z radami osiedli, itp.

Zapraszamy młodzież, przedstawicieli rad rodziców, osoby zainteresowane działaniami na rzecz swoich lokalnych społecznych - osiedla, dzielnicy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych zainteresowanych działaniami we współpracy z decydentami (poprawa działalności jakiejś instytucji, dostęp do informacji publicznej).


19 września

Wykład:  Prawa konsumentów wynikające z ustawy / dla dorosłych

godz. 12.00 - 12.45

WSTĘP WOLNY

Organizator: Federacja Konsumentów - oddział w Poznaniu

Zapraszamy na wykład: Prawa konsumentów wynikające z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów oraz z ustawy kodeks cywilny. Tematyką wykładu będzie przestawienie podstawowych uregulowań związanych z ochroną praw konsumenta w zakresie umów sprzedaży oraz umów o dzieło.  Podjęte zostaną zagadnienia dotyczące tego kto jest konsumentem, które umowy mają charakter konsumencki, jakie uprawnienia wynikają z rękojmi za wady fizyczne towaru, a jakie z udzielonej gwarancji. Przedstawione zostaną prawa konsumenta wynikające z umów zawieranych na odległość oraz z umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.
Poruszone zostaną praktyczne aspekty dotyczące realizacji uprawnień konsumenta przy składaniu reklamacji i wyboru przez konsumentów przysługujących im roszczeń.

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


19 września

Warsztat Dzielimy się z wami naszymi technikami / dla dorosłych

godz. 15.30 -17.30

WSTĘP WOLNY

Organizator: Stowarzyszenie "Zawsze Razem"

Warsztat skierowany jest do osób pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chcemy podzielić się z Wami naszym doświadczeniem,  przedstawić metody i techniki pracy skupiające się na wielozmysłowej stymulacji. Każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania własnej pomocy dydaktycznej (np. tablica sensoryczna).

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


19 września

Seminarium: Kampanie społeczne / dla młodzieży i dorosłych

godz. 16.00 - 18.00

WSTĘP WOLNY

Organizator: WRK

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kampanii społecznych w radiu? Zastanawiasz się czy Twoja organizacja może realizować radiowe kampanie społeczne?
Zapraszamy na spotkanie poświęcone zasadą tworzenia i oceniania projektów kampanii społecznych w audycjach radiowych.  Przyjdź i wprowadź swoją organizację na wyższy poziom!

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


19 września

Spotkanie na temat sieciowania / dla przedstawicieli NGO

godz. 17.30 - 19.45

WSTĘP WOLNY

Organizator: Urząd Miasta Poznania

Zapraszamy na spotkanie dotyczące sieciowania organizacji. Organizacje pozarządowe o podobnym profilu działalności mogą stać się partnerami w realizacji swoich celów statutowych, jak również biznesowych. Madre i skuteczne sieciowanie, to przede wszystkim łączenie celów i strategii działania. Wymaga to czasu, konsekwencji i wysokiej świadomości organizacji, ale wysyłek włożony w budowanie partnerstwa wróci z nawiązką. Wspólnie można zrealizować zadanie, na które pojedynczym organizacjom brak jest zasobów. Dlaczego budowanie sieci kontaktów jest istotne dla organizacji pozarządowych? Podczas spotkania odpowiemy na pytania :
- Na czym polega skuteczne sieciowanie?
- Od czego zacząć?
- Na co zwrócić uwagę?

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


20 września

Seminarium: Zarabiaj z misją! / dla młodzieży i dorosłych

godz. 16.00 - 18.00

WSTĘP WOLNY

Organizator: WRK

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność odpłatną i /lub gospodarczą oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uruchomieniem działalności ekonomicznej do udziału w spotkaniach tematycznych: ZARABIAJ Z MISJĄ!  
Opowiemy o tym: jakie są zasady, różnice w prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej, jakie wyzwania stoją przed organizacją, która chce podnosić jakość swoich usług, jak organizacja może wiązać zysk społeczny z zyskiem ekonomicznym?

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


21 września

Bądź pozarządowy/a! / dla młodzieży

godz. 11.40 - 13.20

WSTĘP WOLNY

Organizator: Centrum PISOP

Czym zajmują się organizacje pozarządowe? W jaki sposób możesz zaangażować się w działania na rzecz swojej najbliższej okolicy? Jakie są zalety wolontariatu? Na te i inne pytania, odpowiemy podczas spotkania.
Do udziału w wydarzeniu zachęcamy uczniów i uczennice szkół średnich.

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


21 września

Wykład: Rola Federacji Konsumentów w systemie ochrony konsumenta / dla dorosłych

godz. 16.00 - 16.45

WSTĘP WOLNY

Organizator: Federacja Konsumentów - oddział w Poznaniu

Zapraszamy na wykład: Rola Federacji Konsumentów w systemie ochrony konsumenta - pośród innych podmiotów i organów, których obowiązkiem jest ochrona praw konsumentów. Tematyką wykładu będzie przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z modelem ochrony praw konsumentów. Wskazane zostaną organy i instytucje, które realizują zadania mające na celu obronę praw konsumentów oraz rola jaką pośród wskazanych podmiotów może pełnić taka organizacja jak Federacja Konsumentów.
Wskazane zostaną praktyczne zagadnienia, dotyczące sposobu dochodzenia przez konsumentów ich praw i możliwości skorzystania w tym zakresie z pomocy Federacji Konsumentów.

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


21 września

Szkolenie: Jak założyć organizację pozarządową?/ dla młodzieży i dorosłych

godz. 16.00 - 18.00

WSTĘP WOLNY

Organizator: WRK

Zapraszamy na szkolenie osby, które chcą założyć/zakładają fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit (tzw. podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne).

Wydarzenie zorganizowane w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


23 września

Wykład i warsztat "Podróż w poszukiwaniu siebie" / dla młodzieży i dorosłych

godz. 16 - 19.00

WSTĘP WOLNY (wykład)

ODPŁATNOŚĆ 50 ZŁ (warsztat)

Organizator: Fundacja Jezuickiego Ośrodku Kultury i Rozwoju VINEA

Podróż w poszukiwaniu siebie, to jednodniowe warsztaty rozwoju osobistego, wykorzystujące elementy gry coachingowej. Dowiesz się jak współcześnie ludzie poszukują własnej tożsamości. Będziesz miał okazję spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy, by doświadczyć na nowo samego siebie, jako osoby wyjątkowej, o niepowtarzalnym planie na swoje życie. Znajdziesz także odpowiedź jak ten plan realizować w codzienności. W godzinach 16.00 - 17.00 zapraszamy na bezpłatny wykład, a następnie w godzinach 17.00 - 19.00 na warsztaty (preferowane wcześniejsze zapisy).