"Eksportowe wtorki"

Zapraszamy do udziału w cyklicznych spotkaniach dotyczących tematyki eksportowej "Eksportowe wtorki", które odbywają się w raz w miesiącu (oprócz lipca i sierpnia) w siedzibach partnerów projektu (Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i kooperacji oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa)

W ramach spotaknia odbywa się warsztat poświęcony tematyce eksportowej. Uczestnicy mają także możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa.

Załączniki