Grupa zakupowa 2015

Sukcesy grup zakupowych z lat poprzednich stały się naturalnym motorem dla kontynuacji tego procesu.

22 kwietnia  2015r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dla jednostek zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej grupie zakupowej.


Dokładnie miesiąc później tj. 22.05.2015r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Miastem Poznań i uczestnikami kolejnej - czwartej grupy zakupowej. W jej skład oprócz Miasta Poznań weszło 58-ciu uczestników. Wśród uczestników znalazło się 15 gmin i 42 podmiotów gospodarczych z terenów Poznania i w/w gmin.


W ramach postępowania przetargowego ofertę złożyły cztery przedsiębiorstwa energetycznye, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka PGE Obrót S.A. Umowy na sprzedaż energii elektrycznej w 2016r.  pomiędzy zwycięską spółką a uczestnikami grupy zakupowej zostały zawarte w  dniu  9 października 2015r.


Charakterystyka grupy zakupowej 2015r.:

  • ilość stron porozumienie - 59
  • liczba jednostek - 484
  • ilość punktów poboru energii (ppe) - 3817
  • szacowany roczny wolumen energii - 231 tys. MWh.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej