Grupa zakupowa energii elektrycznej 2015

Sukcesy grup zakupowych z lat poprzednich stały się naturalnym motorem dla kontynuacji tego procesu.

22 kwietnia 2015 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dla jednostek zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej grupie zakupowej.

Dokładnie miesiąc później zawarte zostało porozumienie pomiędzy Miastem Poznań i uczestnikami kolejnej, czwartej grupy zakupowej. W jej skład oprócz Miasta Poznań weszło 58-ciu uczestników.

W ramach postępowania przetargowego ofertę złożyły cztery przedsiębiorstwa energetyczne, z których najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła spółka PGE Obrót S.A. Umowy na sprzedaż energii elektrycznej w 2016 roku pomiędzy zwycięską spółką a uczestnikami grupy zakupowej zostały zawarte w 9 października 2015 r.

Grupa zakupowa 2015 w liczbach:

  • strony porozumienia - 59
  • jednostki - 484
  • punkty poboru energii (ppe) - 3817
  • szacowany roczny wolumen energii - 232 tys. MWh

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej