Grupa zakupowa gazu 2014

Łączny wolumen zamówionego w postępowaniu przetargowym paliwa gazowego grupy oszacowano na ok. 59 500 MWh (tj. ok. 5,5 mln m3). Postępowanie dotyczyło obiektów, które wykorzystują gaz dla celów grzewczych w taryfach W4, W5 i W6.

W dniu 30 września 2014 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na grupowy zakupu gazu na rok 2015, a termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie i wybrano ofertę spółki DUON Marketing and Trading S. A. z siedzibą w Gdańsku o wartości ok. 12,2 mln zł brutto. Wybrana oferta była korzystniejsza od dotychczasowych umów z PGNiG S.A. o około 200 tys. zł, co stanowi ok. 2% oszczędności.

Zawarcie umowy przez Miasto Poznań ze spółką DUON Marketing and Trading S.A. na kompleksową dostawę gazu zostało odbyło się w dniu 26 listopada 2014 r. W związku z zastosowaniem mechanizmu indeksacji cen gazu odniesionych do taryf PGNiG OD Sp. z o.o., udało się uzyskać dodatkowe oszczędności.

Grupa zakupowa 2014 w liczbach:

  • jednostki - 124
  • punkty poboru gazu (ppg) - 143
  • szacowany roczny wolumen paliwa gazowego - 59,5 tys. MWh

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej