Grupa zakupowa gazu 2015

W roku 2015 roku zapadła decyzja o kontynuacji procesu grupowego zakupu gazu w roku 2016. Oprócz uzyskanych w trakcie pierwszego postępowania przetargowego oszczędności, niewątpliwą korzyścią było również precyzyjne zinwentaryzowanie wszystkich jednostek posiadających ogrzewanie gazowe. Łączny wolumen paliwa gazowego zamówionego w postępowaniu przetargowym oszacowano na około 59 700 MWh. Postępowanie ponownie dotyczyło obiektów, które wykorzystują gaz dla celów grzewczych w taryfach W4, W5 i W6.

W dniu 8 września 2015 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na grupowy zakupu gazu na rok 2016, a termin otwarcia ofert wyznaczono na 14 października.

28 października rozstrzygnięto ostatecznie postępowanie i wybrano ofertę spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości blisko 9,9 mln zł brutto. Zawarcie umowy przez Miasto Poznań ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. na kompleksową dostawę gazu odbyło się 20 listopada. Oszczędności grupy w roku 2016 szacuje się na kwotę ok. 750 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz ok. 900 tys. zł w stosunku do cen taryfowych. Zastosowany współczynnik indeksacji cen pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności.

Grupa zakupowa 2015 w liczbach:

  • jednostki - 120
  • punkty poboru gazu (ppg) - 136
  • szacowany roczny wolumen paliwa gazowego - 56,4 tys. MWh

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej