Grupa zakupowa gazu 2015r.

W roku 2015r. zapadła decyzja o kontynuacji procesu grupowego zakupu gazu na rok 2016r. Oprócz uzyskanych w trakcie pierwszego postępowania przetargowego oszczędności niewątpliwą korzyścią było również precyzyjne zinwentaryzowanie wszystkich jednostek posiadających ogrzewanie gazowe. Łączny wolumen zamówionego w postępowaniu przetargowym paliwa gazowego grupy oszacowano na ok. 59 700 MWh. Postępowanie ponownie dotyczyło obiektów które wykorzystują gaz dla celów grzewczych w taryfach W4, W5 i W6.

W dniu 8 września 2015 r. uruchomiono postępowanie przetargowe na grupowy zakupu gazu na rok 2016, a termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 14 października 2015r.

28 października 2015 r. rozstrzygnięto ostatecznie postępowanie i wybrano ofertę spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości blisko 9,9 mln zł brutto. Zawarcie umowy przez Miasto Poznań ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.  na kompleksową dostawę gazu zostało odbyło się w dniu 20 listopada 2015r. Oszczędności grupy w roku 2016 szacuje się na kwotę ok. 750 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego oraz ok. 900 tys. zł w stosunku do cen taryfowych. Zastosowany współczynnik indeksacji cen, podobnie jak przy grupowym zakupie energii elektrycznej, pozwali jeszcze na uzyskanie dodatkowych oszczędności.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej