Poznańska Grupa Zakupowa Gazu

Miasto Poznań, opierając się na doświadczeniu w przeprowadzeniu grupowego zakupu energii elektrycznej, jako pierwsza w Polsce gmina podjęła działania w celu utworzenia grupy zakupowej gazu.

W 2014 roku przeprowadzono cały pionierski proces przygotowania dokumentów przetargowych, inwentaryzację punktów poboru gazu oraz powołano grupę jednostek miejskich (szkoły, przedszkola, żłobki, zakłady i jednostki budżetowe miasta). Początkowo do grupy należało około 150 punktów poboru gazu, zużywających paliwo na potrzeby grzewcze.

W kolejnych latach grupa była systematycznie rozbudowywana i swoim zasięgiem obejmowała punkty poboru gazu z kolejnych grup taryfowych. Obecnie do Poznańskiej Grupy Zakupowej Gazu należy ponad 300 punktów poboru gazu z sześciu grup taryfowych: BW-1.1; BW-2.1; BW-3.6; BW-4; BW-5; BW-6.

Skumulowane oszczędności Poznańskiej Grupy Zakupowej osiągnięte w latach 2014-2016 to ponad 2,2 mln złotych w stosunku do cen taryfowych. W 2017 roku doszło do tzw. uwolnienia rynku gazu - Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdza już taryf przedsiębiorstw handlujących tym paliwem i mogą one dowolnie kształtować swoją politykę cenową. W związku z powyższym, od 2017 nie ma możliwości oszacowania oszczędności jakie przynosi grupa zakupowa gazu taką metodą, jak było to obliczane latach 2014-2016.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej